Nyheter

Det gröna obligationsprogrammet får godkänt i extern granskning

Kommuninvests Ramverk för Gröna Obligationer ansluter sig till internationella riktlinjer, de s k Green Bond Principles (GBP). En viktig rekommendation är att emittenter ska använda sig av återkommande extern granskning för att styrka att de gröna obligationerna uppfyller centrala GBP-kriterier.

Utifrån detta genomgår Ramverket för Gröna Obligationer varje år en extern granskning. Syftet är att verifiera användningen av de medel som erhållits vid emissioner av dessa obligationer. Årets granskningsrapport, från Kommuninvests externrevisor KPMG, finns nu tillgänglig.

Kommuninvest är Sveriges största emittent av gröna obligationer. Efter den senaste gröna transaktionen, som gjordes i EUR-marknaden i mars, har Kommuninvest totalt ca 62 miljarder kronor utestående i åtta gröna obligationer – varav fem i SEK, två i USD och en i EUR.

De gröna obligationerna finansierar utlåning till gröna investeringar som genomförs i kommunsektorn. I slutet av juni hade Kommuninvest beviljat Gröna lån för nästan 91 miljarder kronor, till över 550 investeringsprojekt i 185 kommuner och regioner.

Rapporten:

Kommuninvest Green Bonds Assurance Report 2022