Nyheter

Gamla Burlövsbadet rivs med återbruk i fokus

I mars 2022 invigdes nya Burlövsbadet. Under hösten ska det gamla badet rivas så miljövänligt som möjligt, en del av Hållbara Burlöv. Miljövänlig rivning innebär i första hand återbruk.

Man börjar med att sälja ut inventarier för återbruk.

– Vi pratade med flera olika återbruksexperter i början av projektet, berättar Emma Segerstedt, projektledare för rivningen av badet. Vi ville få klart för oss vad som går att spara och återanvända. Det var viktigt för oss att i upphandlingen ha med tydliga krav på återbruk och återvinning.

Delar av badet auktioneras ut

Entreprenören Håltagarna i Skåne har levererat en rivningsplan där man bland annat har inventerat vilka delar av badet som går att återbruka. Detta material har man nu lagt ut för försäljning på auktion.

I försäljningen av överblivet material finns bland annat skurmaskiner, pooltrappor, rutschbanor, skåp, en receptionsdisk, entrédörrar och flera aluminiumprodukter. Även den stora simhallen med tak går att buda på.

Det är möjligt att lägga bud fram till den 26 augusti

Visning anordnas den 24 augusti mellan kl 08.00 och 10.00.  Köper man något gäller auktionsföretagets villkor och materialet avhämtas på Badhusvägen 31 i Arlöv fredagen den 2 september mellan 08.00 och 16.00.