Nyheter

Miljömärkta pumpar ska få kunden att välja klokt

Sedan den 1 oktober 2021 är det krav på att tankstationer ska miljömärka de drivmedel som säljs. Det är ett sätt för kunden att kunna fatta ett medvetet beslut om vad bilen tankas med.

Per Lindberg svänger in på pumpstationen i Göviken strax utanför stadskärnan i Östersund. Han kör en biogasdriven Subaru Legacy och är nöjd med investeringen i en gasbil.

– ­Jag tittade på lite olika alternativ men många var väldigt dyra. Ett kriterium var att det skulle vara en fyrhjulsdriven bil. Sedan var det också intressant att den kunde drivas av gas producerad lokalt här i Jämtland.

Ovanför pumphandtagen sitter sedan i början av oktober förra året en dekal som klassificerar bränslet utifrån vilken miljöpåverkan det har. Märkningen liknar den som finns för vitvaror och där finns information om allt från vilken råvara som använts vid produktionen till vilka utsläpp bränslet ger upphov till. Miljöklassningen ska idag finnas vid samtliga bränslepumpar.

Per Lindberg har sett märkningen och tycker att informationen är bra.

– Jag tycker att det är jättebra, ju mer medvetna val vi kan göra som konsumenter desto bättre. Däremot tror jag att medvetenheten redan är hög bland folk som gjort valet att köpa en biogasbil.

Claes Jakobsson som är teknisk expert på Östersunds kommuns Strategienhet berättar att den stadiga ström biogasbilar som kommer till stationen i Göviken varken har ökat eller minskat i antal de senaste åren, annat än av naturliga orsaker som pandemin och frånvaron, och sedan återkomsten av biogastankande turister.

– Dock har vi märkt av en ökning här i Göviken sedan kriget i Ukraina startade. Idag skiljer det säkert 10 kr/kg mellan priset i Torvalla och kommunens anläggning i Göviken. 

– Prisskillnaden beror på att den globala marknaden för biogas följer priserna för naturgas, förklarar Lena Jonsson som är projektledare på BioFuel Region. Biogasen som säljs på tankstationen i Göviken produceras av en lokal råvara och säljs lokalt och påverkas därmed inte av världsmarknaden. Det gör att Östersunds kommun kan välja att hålla ett lägre pris än exempelvis Gasum som driver tankstationen i Torvalla. Lena avslutar med att konstatera att lokalproducerad biogas både är bra för miljön samtidigt som det skapar ett robust samhälle när det är oroligt i omvärlden.

Men plötsligt gör Claes Jakobsson en upptäckt.

– Där är det ju felmärkt, det måste vi ändra på!

På tankstationens huvudskylt står att den metangas som tillhandahålls är ”CNG”, det vill säga komprimerad fossil naturgas.

– Men det vi faktiskt har i pumparna här är CBG, komprimerad biogas, förtydligar han.

Fakta om fordonsgas

Den komprimerade fordonsgas som såldes i Sverige 2021 bestod i genomsnitt av 96% biogas och 4% naturgas (SCB). Motsvarande siffra för den flytande fordonsgasen var 65% biogas och resterande del naturgas. Fordonsgas säljs i kg och ett kg komprimerad fordonsgas motsvarar cirka 1,5 liter bensin.