Nyheter

Nu är andra generationens Biobetong här

Nu växlar Abetong upp satsningen på klimatförbättrad betong till en ny nivå och lanserar andra generationens Biobetong med 33 procent lägre CO2-avtryck jämfört med Svensk Betongs branschvärde.

– Vi har jobbat hårt under lång tid för att kontinuerligt förbättra miljöprestandan för alla våra produkter. Redan under 2020 presenterade vi första generationens Biobetong som vi idag kan producera samtliga våra prefabelement till husbyggnation med, säger Magnus Fridvall, divisionschef på Abetong och fortsätter:

– Med Biobetong I sänkte vi klimatpåverkan med 23 procent jämfört med Svensk Betongs branschvärde. Och nu med vidareutvecklade Biobetong II tar vi alltså ytterligare ett stort kliv framåt i jakten på minskade koldioxidutsläpp. Först ut blir all inomhusbetong och därefter utomhusbetongen.

Alternativa bindemedel

Cementproduktionen står för de absolut största CO2-utsläppen vid tillverkningen av betong. I Biobetongen ersätts delar av cementen med alternativa bindemedel som exempelvis masugnsslagg för att minska klimatpåverkan.

– En stor utmaning är just att ta fram nya betongrecept som fungerar i alla våra fabriker med bibehållen produktionskapacitet och kvalitet. Där har vi lyckats riktigt bra genom att dra nytta av Abetongs samlade expertis och mångåriga erfarenhet inom prefab. Vi jobbar också ihop med vår cementleverantör, Cementa, och testar nya bindemedel, säger Magnus Fridvall.

Nya regler infördes i år

Från och med den 1 januari 2022 gäller de nya reglerna med krav på klimatdeklaration vid nybyggnation. På längre sikt är det troligt att myndighetskraven kommer att omfatta inte bara deklarering utan även en faktisk minskning av klimatpåverkan till satta gränsvärden. Det gör att Magnus Fridvall tror på ännu större efterfrågan på Biobetong från byggsektorn framöver.

– Betong har en lång rad svårslagna fördelar som byggmaterial. God brand- och fuktsäkerhet, ljudisolerande egenskaper och det är i stort sett helt underhållsfritt. Det är just miljöaspekterna som tidigare varit en utmaning. Med Biobetongen erbjuder vi våra kunder ett hållbart alternativ även i det perspektivet, säger han.

CO2-kalkylatorn visar klimatnyttan

För att förenkla för kunderna har Abetong tagit fram en koldioxidkalkylator som visar hur belastningen skiftar mellan olika val och lösningar i prefabstommen. Med det som grund kan Abetongs säljare presentera en klimatkalkyl i varje enskilt projekt.