Nyheter

Skandia Fastigheter och Plant tecknar ramavtal avseende klimatberäkningar

Samarbetet mellan Skandia Fastigheter och Plant utökas nu med ett ramavtal som löper på två år. Plant kommer att leverera klimatdeklarationer, underlag till miljöcertifieringar och rådgivning inom klimatneutralt byggande.

Skandia Fastigheter har högt ställda mål inom klimatområdet och sedan den 1 januari 2022 måste samtliga nybyggnadsprojekt enligt lag upprätta en klimatdeklaration.

– För att nå vårt klimatmål behöver vi radikalt minska klimatpåverkan i våra byggprojekt. Därför har vi med klimatpåverkan i styrning och uppföljning genom hela projektprocessen. För varje år minskar vi våra gränsvärden. Klimatberäkningarna ska kunna användas för uppföljning projektvis, bolagsvis och till myndighetskrav, säger Emma Henriksson, hållbarhetschef på Skandia Fastigheter.

– Vi är mycket glada att kunna teckna ett ramavtal med Skandia Fastigheter. Alla bolag vi samarbetar och bygger långsiktiga relationer med hjälper oss att förstå byggandets klimatavtryck ännu bättre och framför allt: hur vi kan minska det, säger Pelle Tunell, VD på Plant.