Nyheter

Akutvårdsbyggnaden i Danderyd certifierad med Miljöbyggnad Guld

Hösten 2019 invigdes en ny akutvårdsbyggnad vid Danderyds sjukhus, då preliminärt certifierad med Miljöbyggnad Guld. Efter några år i drift och genomförd verifieringsprocess är det nu klart att byggnaden fortsatt lever upp till de höga kraven och slutligt certifieras med Miljöbyggnad Guld.

Kriterier inom energi, inomhusmiljö och byggnadsmaterial har granskats och akutvårdsbyggnaden uppfyller guld för 12 av 15 kriterier.

– Vi är väldigt stolta och glada över att akutvårdsbyggnaden lever upp till de högt ställda kraven och därmed behåller certifieringen Miljöbyggnad Guld, särskilt med tanke på hur speciell och teknikintensiv byggnaden är. För oss är certifieringen en kvalitetsstämpel och även ett stöd för den fortsatta utvecklingen och driften av byggnaden, berättar förvaltningsområdeschef Christer Wickberg.

Om Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett svenskt certifieringssystem för hållbara byggnader, som innebär att byggnadens prestanda granskas av tredje part. Systemet ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council, som även genomför certifieringarna.

Miljöbyggnad innefattar femton indikatorer inom områdena inomhusmiljö, energianvändning och byggnadsmaterial. Några år efter den första preliminära certifieringen genomförs en uppföljande kontroll för att säkerställa att det blev som det var tänkt och att uppsatta gränsvärden fortfarande hålls. Läs mer om Miljöbyggnad

Mer om akutvårdsbyggnaden

Akutvårdsbyggnaden på 27 500 kvadratmeter togs i drift i oktober 2019. Byggnaden var 2019 en av tre finalister till utmärkelsen ”Årets miljöbyggnad”.