Nyheter

Hållbara transporter certifierade enligt Fair Transport

Elektroskandias avtalade transportörer certifieras enligt Fair Transport. En certifiering som borgar för att transporterna utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och hållbart.

Fair Transport är en certifiering framtagen av Sveriges Åkeriföretag och ett sätt för branschen att synliggöra hållbara transporter. Certifieringen ska vara ett stöd för både den som köper och säljer transporter och visar att arbetet sköts säkert, klimatsmart och med goda villkor för de anställda. Alla certifierade företag följs löpande upp via en oberoende tredjepartsgranskning.

– Fair Transport ligger helt i linje med vårt hållbarhetsarbete inom Elektroskandia och vi har nu därför som krav på våra avtalade transportörer att de måste vara certifierade enligt Fair Transport. På så sätt kan vi garantera att våra transporter sköts på ett trafiksäkert och klimatsmart sätt av transportörer som också erbjuder en god arbetsmiljö och justa arbetsvillkor. Certifieringen innebär också att man förpliktigar sig att arbeta med ständiga förbättringar inom hållbarhet, trafiksäkerhet etc., säger David Hjälmarlycka, transportchef Elektroskandia.