Nyheter

Möjligt att få upp till 70 procent i stöd för klimatinvesteringar

Den 23 augusti öppnas den sista utlysningen av Klimatklivet för 2022. Även inför denna ansökningsomgång anordnar Länsstyrelserna i de fyra nordligaste länen information och rådgivning. 

– Vi hjälps åt att hålla i informationstillfällena och utveckla formerna för dem. Den här gången är det Länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten som har huvudansvaret säger Love Frykman, energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen i Västernorrland.

Klimatklivet är ett investeringsstöd för olika investeringar som minskar klimatutsläpp och bidrar till grön omställning. Det kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige. Under informationsträffen kommer Tobias Brink från företaget Envigas/Skellefteå Carbon att berätta om sina erfarenheter av att ha fått beviljat stöd från Klimatklivet.

I anslutning till den digitala informationsträffen finns det även möjlighet att boka individuell rådgivning.

Anmälan görs senast den 21/8 och anmälningsformuläret som gäller för ditt län hittar du nedan:

Norrbotten: Information och rådgivning om Klimatklivet | Länsstyrelsen Norrbotten (lansstyrelsen.se)

Västerbotten: Information och rådgivning om Klimatklivet | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se)

Västernorrland: Information och rådgivning om Klimatklivet | Länsstyrelsen Västernorrland (lansstyrelsen.se)

Jämtland: Information och rådgivning om Klimatklivet | Länsstyrelsen Jämtland (lansstyrelsen.se)

Mer om Klimatklivet:

Naturvårdsverkets hemsida.

Ordinarie utlysning pågår den 23 augusti–8 september (2022) och gäller alla typer av åtgärder utom publik laddinfrastruktur.

Utlysning för stöd till publik laddinfrastruktur

Genom Klimatklivet kan du även söka stöd för publik laddinfrastruktur. Det vill säga laddplatser som har betallösningar och är tillgängliga för allmänheten. Sedan tidigare i år har detta stöd lyfts ur den ordinarie ansökningsomgången av Klimatklivet till ett separat anbudsförfarande som föregås av ett samråd. Den som önskar söka stöd för publik laddinfrastruktur kan i samrådet behöva peka ut aktuella platser och motivera varför dessa bör prioriteras. Instruktioner för hur du deltar i samrådet publiceras på Länsstyrelsen Västernorrlands webbsida 23 augusti.

Viktiga datum:

Samråd: 23 augusti–2 september (2022)

Utlysning: 26 september–7 oktober (2022)