Nyheter

Scanpack Summit: Möjligheterna med upstream innovation inom förpackningsindustrin

Annette Lendal är expert på cirkulär ekonomi och brinner för det man kallar ”upstream innovation” – innovationstänk redan i designfasen. Hon har tidigare jobbat för Ellen MacArthur Foundation, där hon med sitt arbete och sin forskning hjälpte några av världens största varumärken att lansera cirkulär ekonomi för plast. Den 4 oktober intar hon scenen på Scanpack Summit som inledande huvudtalare och dela med sig av sina värdefulla insikter om upstream innovation och dess möjligheter inom förpackningsindustrin.

Annette har alltid brunnit för att hjälpa miljön, och under sin resa har hon bland annat seglat världen runt med den icke-statliga organisationen Plastic Change för att dokumentera plastföroreningar.

– Jag seglade i Stilla havet med en grupp forskare och aktivister. Vi insåg verkligen den enorma omfattningen av problemet – dels på grund av att vi såg sådana mängder, men också eftersom endast en liten andel av all plast i havet ligger där vi kan se den. Resten ligger på botten där den sakta bryts ned till mikroplast. Det finns ingen mening med att försöka städa upp. Vi måste agera på land och försöka stänga kranen. Precis som många icke-statliga organisationer och aktivister gick jag från att vilja rädda valar genom att städa bort avfallet till att jobba med de största varumärkena i världen, som Coca Cola, som är ansvariga för avfallet. Jag insåg att vår tid och våra resurser mest effektivt läggs på att göra allt vi kan för att förhindra att avfall skapas till att börja med, säger Annette.

Upstream innovation när den är som bäst

I dag är Annettes arbete inriktat på att hjälpa företag att ställa in sig på att agera, och inspirera dem till att tänka innovativt redan från början och ompröva företagsmodeller, produkter och förpackningar.

– Inom ramen för en cirkulär ekonomi innebär upstream innovation att man spårar problemet tillbaka till rötterna och tar itu med det där. Snarare än att hantera en hög med avfall, varför lägger vi inte våra resurser på att förhindra att avfallet skapas överhuvudtaget? Upstream innovation kräver ett förändrat tankesätt – det handlar inte om att fokusera på stegvisa förpackningsförbättringar. Det handlar om att tänka om kring hur vi får ut produkter och tjänster till användarna utan att skapa avfall.

– Och det gynnar inte bara miljön, det är också en lovande affärsmöjlighet. Lösningar för upstream innovation visar att man till exempel kan skära ned på kostnaderna och förbättra användarupplevelsen och kundlojaliteten. Vi ser att allt fler varumärken och återförsäljare nu inser detta och har börjat investera i innovation och pilotprojekt. På Scanpack Summit kommer jag att prata om varför upstream innovation är en god idé och ge ett antal exempel på hur det kan se ut.

Upstream innovation handlar i grund och botten om hur man levererar värde till sina användare utan att generera avfall. Det innebär att vi måste kliva bort från vårt snäva fokus på stegvisa förpackningsförbättringar och återvinning och verkligen öppna upp för andra lösningar.

Det räcker inte längre att bara prata

– SodaStream är ett välkänt exempel på upstream innovation. I stället för att sälja miljontals flaskor med vatten – varför inte sälja en apparat och låta användaren göra och anpassa sina egna drycker hemma? Enligt SodaStream sparar deras lösning 87 % CO2 jämfört med vatten i engångsförpackningar. Ett annat exempel är att sälja tvättmedel och hushållsprodukter i koncentrerad form som användaren blandar med vatten i en återanvändbar flaska hemma. Ytterligare ett exempel är påfyllningsrörelsen som snabbt har fått upp farten. Stormarknader som ASDA, Lidl och Tesco säljer mat, tvättmedel, dryck, osv. i smarta påfyllningsmaskiner som gör att användaren kan ta med egna förpackningar, fylla på med den mängd de önskar och ibland även anpassa produktens doft eller smak.

Annette understryker att det inte längre räcker med att bara prata om vi ska kunna vända de enorma klimat- och resurskriser som håller på att byggas upp.

– Engångsförpackningar speglar för närvarande inte vad de kostar miljön eller vårt system i stort, men om man tittar på hur lagstiftningsvindarna blåser så kommer detta snart att förändras. Att göra affärer som vanligt kommer att bli dyrt. I stället för att bara sitta och vänta på nya regler och förordningar är det bättre att agera nu och förnya vår väg ur problemet. Jag hoppas att jag kan inspirera lyssnarna på Scanpack Summit att tänka om kring produkter, affärsmodeller och förpackningar och se de affärsmöjligheter som finns med upstream innovation.

– Jag ser verkligen fram emot att känna energin från att stå ansikte mot ansikte igen vid ett stort evenemang. Förhoppningsvis åker vi därifrån i samförstånd och ett gemensamt engagemang att höja ambitionsnivån högt över bara förbättrad återvinning, säger Annette.

Om Annette Lendal

Annette Lendal är en framstående expert på cirkulär ekonomi och upstream innovation. Hon har arbetat för Ellen MacArthur Foundation, där hon hjälpt världens största varumärken och återförsäljare att lansera den cirkulära ekonomin för plast. Senast var och hon med och grundade Lab21st, som skapar lösningar för en cirkulär ekonomi och hjälper företag att vidta åtgärder för att snabbare nå sina mål. Annette har ett djupgående systemtänk, ställer de avgörande frågorna och inspirerar ledare att anta de mest ambitiösa och effektiva lösningarna. Som en del av hennes arbete för Ellen MacArthur Foundation har Annette skrivit en bok om återanvändning av affärsmodeller och medförfattat handboken Upstream Innovation Guide to Packaging Solutions. Hon har även bidragit till flera innovationsworkshops och innovationssprints för att utveckla framtidens förpackningslösningar.

Om Scanpack Summit

Scanpack Summit är en strategiskt inriktad konferens med internationell utblick som sammanför ledande beslutsfattare inom såväl förpackningsbranschen som politiken. Scanpack Summit är en del av Scanpack, norra Europas viktigaste förpackningsmässa. Läs mer om Scanpack Summit på hemsidan >>