Nyheter

Ny styrelse i Samhällsbyggarna Gävle Dala

Samhällsbyggarna region Gävle Dala har valt en ny styrelse. Eric Båve omvaldes till ordförande för åren 2023 och 2024. 

Ledamöterna i den nya styrelsen är:

Hans Larsson, lantmätare, Jesper Helén, student, civilingenjörsutbildningen inom Samhällsbyggnad på KTH, Johanna Almqvist, projektledare ekobyn Bysjöstrand och Hans Erik Eriksson, pensionerad samhällsplanerare.

Styrelsen valdes under regionens stämma som hölls i Hofors på tisdagen den 17 augusti. 

Hofors är en ort som utvecklats på ett smart sätt.

Stålverket går från gasol till vätgas och minskar koldioxidutsläppen drastiskt. Kommunen har planerat för ett minskat antal medborgare och därmed fått ett lagom stort bostadsbestånd. Dessutom är det en innovativ ort där nya steg har tagits inom bland annat grön rehabilitering.

Den konventionella rehabiliteringen räcker inte för att möta den ökade omställningstakten som växande klimatproblem kräver. Hagaparken har utvecklats så den även fungerar som en plats för återhämtning och därmed bidrar till att förebygga utbrändhet, vilket Christina Hansson, verksamhetsledare Haga trädgårdar, visade och berättade om under stämman.

Verksamheten 2023 – 2024 är inriktad på förändringsprocessen i inom hela samhällsbyggnadssektorn inom följande områden:

Ekobyar 

Verka för att nya ekobyar ska etableras i Gävle Dala-regionen.

Bidra till att skapa bostadsområden som har rimliga hyror och effektivare resursflöden såväl vid byggande som vid drift.

Vätgassamhället

Ny infrastruktur för vätgasdrivna transporter och produktionsanläggningar.

Nätverk

Samhällsbyggarna och dess verksamhet erbjuder ett nätverk som stärker den egna professionella utvecklingen där man kan testa idéer på en bred kompetens.

Regionen anordnar after work, frukostseminarier, event och studiebesök och andra former av erfarenhetsutbyte i Samhällsbyggarnas regi.

Seminarier arrangeras årligen inom något sakområde, exempelvis infrastruktur, byggande och förvaltning, hållbar utveckling ur ett Samhällsbyggarperspektiv. Syfte är att bidra till utvecklingen av medlemmens referensramar och kompetens samt att stärka yrkesrollen.

Föreningens medlemmar deltar med sin kompetens i planeringen och genomförandet av Samhällsbyggnadsdagarna 25–26 oktober på Norra Latin i Stockholm.