Nyheter

CO2-reducerande asfalt ger en bättre körupplevelse på Østjyske Motorvej på Jylland

Nu är NCC nästan klar med att lägga ny asfalt på Østjyske Motorvej i norrgående riktning mellan Fredericia och Skærup på Jylland i Danmark. Den nya asfalten minskar inte bara bullret från vägen, den minskar också bilarnas bränsleförbrukning och därmed CO2-utsläppen.

Trafikanter som tar resan längs Østjyske Motorvej nära Taulov på Sydjylland väster om Fredericia kan börja se fram emot en bättre körupplevelse. Efter två veckors vägarbete för danska Vägdirektoratet är NCC redo att leverera 7 kilometer väg med KVS-beläggningar (så kallad klimatvänlig asfalt).

Och även om trafiken på motorvägen har påverkats kvälls- och nattetid medan vägarbetet pågick är det ett litet pris att betala för det som kommit ut av arbetet – nämligen en motorvägssträcka som minskar CO2-utsläppen fr.o.m. trafik.

Detta beror på asfaltens speciella sammansättning:

– Kännetecknande för asfalttypen är att det är lättare för däcken att köra på, eftersom beläggningen ger mindre rullmotstånd mellan däcken och vägen. På så sätt förbrukar bilar och lastbilar mindre bränsle och därmed minskar CO2-utsläppen från trafiken, säger Bjarne Bo Lund-Jensen, produktchef på NCC Industry, Asphalt.

Mindre bränsle, mindre buller

Sedan 2011 har NCC tillsammans med Vägdirektoratet, industri och forskare från universitetsvärlden bidragit till att utveckla den klimatvänliga asfalten (KVS).

Enligt Vägdirektoratets beräkningar kommer personbilar och lastbilar att använda cirka 1,2 procent mindre bränsle vid körning på KVS-underlag.

– Det låter kanske lite mycket, men om vi tittar på den totala bränslebesparingen kommer alla bilister att kunna spara klimatet många ton CO2 under en längre period, säger Bjarne Bo Lund-Jensen.

Samtidigt påpekar han att asfalten också ger en bättre körupplevelse för bilisterna, eftersom det låga rullmotståndet också minimerar vägbullret.

Det är NCC:s asfaltsfabriker i Kolding och Odense som har producerat den asfalt som har lagts ut på Østjyske Motorvej. Dessutom har NCC:s frästeam haft den stora 2-metersfräsen igång för att fräsa den gamla slitna asfalten på sträckan. Den frästa asfalten kommer att återanvändas vid tillverkning av ny asfalt eller andra slitlager och den kommer därför att leva vidare i form av nya beläggningar för Danmarks vägar.