Nyheter

Nominerad till Malmös stadsbyggnadspris: Öde tomt som förvandlats till en blomstrande grannskapsträdgård

Sedan 40 år tillbaka har Malmö stad delat ut Stadsbyggnadspriset för att uppmärksamma värdefulla förbättringar av Malmös livsmiljöer. Gröna Lansen tillkom år 2001 för att belöna ett miljömässigt hållbart byggande. I år har juryn nominerat tre finalister till Stadsbyggnadspriset och tre finalister till Gröna Lansen, varav två av projekten är nominerade till båda priserna.

Det är omvandlingen av det gamla polishuset till ett nytt bostadskvarter, radhus som är designade för att hålla lång tid framöver, ett innovativt återbruk av ett gammalt magasin för produktion av nya idéer och en öde tomt som genom medskapande förvandlats till en blomstrande grannskapsträdgård.

I år har allmänhet och bransch skickat in totalt 27 förslag till Stadsbyggnadspriset och åtta förslag till Gröna Lansen. Finalisterna har sedan valts ut av en jury bestående av politiker och tjänstepersoner i Malmö stad och representanter från branschorganisationer. Vilket projekt som belönas med respektive pris offentliggörs den 26 augusti under en ceremoni och prisutdelning i Malmö rådhus.

Finalister Stadsbyggnadspriset 2022

Brf Neo, Davidshalls torg

Typ av projekt: ombyggnation av före detta polishus samt nybyggnation av flerbostadshus, totalt 122 lägenheter/bostadsrätter
Byggaktör/Beställare: Riksbyggen ekonomiska förening
Arkitekt: Jaenecke Arkitekter och Rits Arkitekter
Färdigställt: 2021
Fastighet: Kamelen 14

Juryns motivering

”När vi stiger in på innergården till det före detta polishuset, hörs ett spontant wow. Här i de mest centrala delarna av Malmö har 122 nya bostäder tillkommit – och det syns knappt från gatan. Detta är ett både ambitiöst och komplext projekt som balanserar gammalt med nytt och där hög täthet ställs mot skarpa krav på dagsljus och tillgänglighet. Den kulturhistoriskt värdefulla byggnadens rustika kvaliteter är intakta liksom fasadens karaktäristiska rådhusvin. De nya byggnaderna kontrasterar mot den gamla med sina ljusa putsade fasader. Här reflekteras det värdefulla dagsljuset ner på gården och silas genom transparenta lager av sirliga balkongfronter, växtlighet och spröjsar, och skapar på så sätt en privat, lugn och ljus inomhussfär för boendet. Allt detta tillsammans ger denna oväntade wow-effekt, när vi kliver in från Davidshalls torg.

Biljetten, Sorgenfri

Typ av projekt: nybyggnation av 12 radhus
Byggaktör/Beställare: Förstberg Ling
Arkitekt: Förstberg Ling
Färdigställt: 2022
Fastighet: Biljetten 2-13

Juryns motivering

”I stadsradhusen på Sorgenfri har arkitekterna, tillika byggherre och totalentreprenör med få kompromisser genomfört sin vision om att skapa hus med lång livslängd. I tre lågmälda och skarpa tegelvolymer gömmer sig boendekvaliteter utöver det vanliga; sinnliga och väl gestaltade rum, vackra ljusinsläpp och oväntade relationer mellan inne och ute. Planlösningen ger bostäderna en flexibilitet över tid. Materialen är få, gedigna och väl valda för att binda koldioxid, åldras väl och kunna återanvändas. Stadsradhusen visar hur användbarhet, beständighet och enkelhet är hållbart och att hållbarhet är en självklar del av god arkitektur.”

Lodgatan 3B, Frihamnen

Typ av projekt: livsstilsprojekt, restaurering och omvandling
Byggaktör/Beställare: Lodgatans Fastighets AB
Arkitekt: Skepnad Arkitekter i samarbete med många fler
Färdigställt: 2021 –
Fastighet: Flintan 2

Juryns motivering

”Detta Malmö i miniatyr är en plats som värnar alla delar av historien. På denna gränsöverskridande, föränderliga plats för möte, arbete, vardag och gastronomi framhålls inte bara spåren från det industriella arvet, utan även från mer ljusskygga verksamheter. Eller för att citera husets innehavare ”…från kaotiskt, skadligt och farligt, till miljö- och djurvänligt, snällt, med doft av Meyercitron och tomater – från skotthål till ärtskott.” Lodgatan är en kollektivt skapad plats och estetik i sann Malmöanda. Här tar man hjälp av varandras kunskaper, samnyttjar, återanvänder och baserar hyrorna på hur var och en kan bidra och ta ansvar för huset. Genom att göra så lite som möjligt med fingertoppskänsla, stor omsorg, eftertänksamhet och noggrannhet, visar detta ombyggda och förgyllda lokstall vägen framåt för ett hållbart Malmö.

Finalister Gröna Lansen 2022

Brf Neo, Davidshallstorg

Typ av projekt: ombyggnation av före detta polishus samt nybyggnation av flerbostadshus, totalt 122 lägenheter/bostadsrätter
Byggaktör/Beställare: Riksbyggen ekonomiska förening
Arkitekt: Jaenecke Arkitekter och Rits Arkitekter
Färdigställt: 2021
Fastighet: Kamelen 14

Juryns motivering

”Resurseffektiva Neo utmanar komplexiteten i dagens stadsbyggande och visar på ett föredömligt sätt hur befintliga byggnader kan väckas till liv och hur förtätning i gamla stadsmiljöer kan göras på ett hållbart, resurssmart och miljövänligt sätt. Det goda samarbetet i planering och genomförande lyser igenom resultatet och vi imponeras av förvandlingen som skänkt nytt liv i en kulturhistoriskt värdefull byggnad. Den återbrukade byggnaden, som energieffektiviserats och fått ökad livslängd, tillsammans med nybyggnationen på innergården, ger en spännande mix av gammalt och nytt. Med respekt för det unika malmöitiska och med ett lågt klimatavtryck, bidrar byggnaderna till att fler Malmöbor får nya hem, mitt i centrala Malmö. Går det att göra på Davidshall, går det att göra på fler platser i Malmö och i resten av Sverige!”

Biljetten, Sorgenfri

Typ av projekt: nybyggnation av 12 radhus
Byggaktör/Beställare: Förstberg Ling
Arkitekt: Förstberg Ling
Färdigställt: 2022
Fastighet: Biljetten 2-13

Juryns motivering

”Stadsradhusen i Sorgenfri är ett fint exempel på att det går att förena god kvalitet med minskad klimatpåverkan och göra det på ett kostnadseffektivt sätt – helt enkelt ett önskvärt nytt konventionellt sätt att bygga! I byggnaderna finns ett helhetstänk som en direkt effekt av en väl sammanhållen byggprocess där kompetenser fått samverka längs vägen; ett arbetssätt vi gärna ser mer av. Byggnadens material, som den invändigt synliga trästommen, isoleringen och fönster, bidrar till ett minskat klimatavtryck genom att binda in koldioxid. Bruket av träskruvar och kalkbruk gör det också enklare att återanvända materialen i en ny byggnad. Miljön inomhus genomsyras av ett behagligt dämpande lugn som kan vara svårt att hitta mitt i staden. Med sin tydliga omsorg om platsen, om människan och klimatet, visar projektet att det fortfarande finns utrymme för radhuset med den egna lilla täppan i den täta staden.”

Naturmolnet

Typ av projekt: grannskapsträdgård
Byggaktör/Beställare: Malmö stad i samarbete med Bid Sofielund, Kungsleden och Växtvärket
Arkitekt: Växtvärket (medskapande med Sofielundsbor/Malmöbor)
Färdigställt: 2021
Fastighet: Idrotten 7

Juryns motivering

”På en öde rivningstomt i Sofielund har en blomstrande grannskapsträdgård vuxit fram genom samverkan och medskapande. Platsen har blivit allas plats och en positiv kraft i området. Med små medel och stor omsorg har en trygg och kreativ mötesplats skapats. Ett myller av enkla klimatsmarta blågröna lösningar har lett till ökad biodiversitet och ett förbättrat mikroklimat. Här finns en stor fruktlund uppbyggd på klimatpositivt biokol, urbana ängar, gröna tak och väggar. Dagvatten fångas upp från grannfastigheten och solcellspaneler ger energi till trötta mobiltelefoner. Naturmolnet sprider kunskap kring hållbar stadsutveckling på ett lekfullt sätt, som både barn och vuxna kan inspireras av och ta efter. Naturmolnet visar på ett föredömligt sätt hur en robust struktur med en flexibel användning kan bidra till att förändra synen på platsen och öka den sociala och ekologiska hållbarheten.”

På bilden:Naturmolnet, Sofielund. Typ av projekt: grannskapsträdgård Byggaktör/Beställare: Malmö stad i samarbete med Bid Sofielund, Kungsleden och Växtvärket Arkitekt: Växtvärket (medskapande med Sofielundsbor/Malmöbor) Färdigställt: 2021 Fastighet: Idrotten 7