Nyheter

Fortinets första hållbarhetsrapport

En global ledare inom breda, integrerade och automatiserade cybersäkerhetslösningar, delger nu sin första hållbarhetsrapport med företagets hållbarhetsstrategi, initiativ och nyckeltal.

Fortinet kommer årligen uppdatera och delge sin hållbarhetsrapport.

– På Fortinet förstår vi hur viktigt det är att hållbarhet är en väsentlig del av vår affärsmodell. Under 2021 utvecklade vi vår strategi och vägen framåt för företagets resa, såväl kort- som långsiktigt. Med vår inledande hållbarhetsrapport siktar vi på att öka transparensen kring de framsteg vi gjort hittills så att våra intressenter – kunder, partners, anställda, leverantörer, aktieägare och samhällen – bättre kan förstå hur Fortinet tar ett ledande ansvar inom hållbarhet, med ambition om en mer hållbar värld och ett tryggare internet,” säger Barbara Maigret, Global Head of Sustainability & CSR Fortinet2021 utfördes en väsentlighetsinventering, för att utifrån ett miljö, socialt och verksamhetsstyrande perspektiv identifiera och prioritera de utmaningar som är mest aktuella för Fortinets verksamhetsområden och intressenter. Fortinet definierade följande fyra områden;

Nyskapande samarbeten för ett tryggare internet:

Fortinet är starkt övertygade och engagerade i att förbättra cybersäkerhet, att driva digitala framsteg och skapa en pålitlig och trygg cybermiljö. Det märks genom Fortinets ledande innovation, samhällsengagemang och partnerskap. Fortinet fortsätter att utveckla vad som redan är industrins bredaste produktportfölj med cybersäkerhetslösningar, genom att under 2021 ha lanserat åtta nya produktfamiljer.  Företaget engagerar sig även inom olika industriföreningar och grupper med bidrag till standardisering och driftkompabilitet genom sammanställda tillgängliga cyberbrottsdata, samt delar även med sig till organisationer som Cyber Threat Alliance (CTA), the World Economic Forum (WEF)’s Center for Cybersecurity och INTERPOL. Genom dessa partnerskap arbetar Fortinet för att motverka cyberbrott och reducera framtida cyberhot.

Respektera miljön:

Fortinet fokuserar på ett miljömässigt ansvarsfullt beteende genom att minska klimatavtrycket från sina produkter och lösningar, ta till sig ansvarsfulla förhållningssätt till sin dagliga affärsverksamhet och hjälpa partners att arbeta med ett mer och mer cirkulärt miljötänk. År 2021 tillkännagav Fortinet sitt mål och åtagande mot  koldioxidneutralitet  2030. Vägen dit blir genom förnybar energi, energi- och koldioxideffektivitet samt initiativ för utsläppskompensation. Detta mål är i linje med Scope 1 och Scope 2 av Science Based Target Initiative (SBTi), baserat på utsläpp från företagets anläggningar globalt. Fortinets övriga miljösatsningar inkluderar biologiskt nedbrytbara förpackningar till företagets premiumprodukter, minskning av företagets avfall och minskning av generell energiförbrukning. Genom dessa initiativ säkerställer företaget att varje generation av Fortinet-produkter förbrukar mindre energi än föregående generation. Så är fallet med FortiGate F-serien, där energiförbrukningen har minskat med i genomsnitt 61%.

Skapa en inkluderande arbetsstyrka i cybersäkerhet:

Fortinet arbetar med att främja mångfald och en rättvis och inkluderande kultur. Fortinets team representerar redan idag ett brett spektrum av kulturer, demografier och professionella bakgrunder, vilket berikar företagskulturen och bidrar till dess framgång. Som en del av sitt arbete för att främja transparens och attrahera fler kvinnor till cyberbranschen, har företaget påvisat i sin fördelning av anställda 2021, att de ökat andelen anställda kvinnor med 71,6 % jämfört med 2020. Fortinet fokuserar även på att minska kunskapsbristen kring cybersäkerheten hos bredare grupper i samhället genom att visa fördelarna med cybersäkerhetskarriärer och förbättra möjligheterna för minoriteter via sitt Education Outreach-program och även utbildning som erbjuds genom Fortinet Training Institute . Som ett resultat av dessa fokusområden, stärkte Fortinet under 2021 sitt engagemang att adressera kunskapsbristen inom cybersäkerhet med löftet att utbilda en miljon människor globalt under de kommande fem åren .

Främja ansvarsfulla affärer:

Fortinet tillämpar en företagsstyrning baserad på praxis som gör att etik och moral upprätthålls, och följer så väl internationella som lokala lagar för att alltid sätta människans bästa först. Dessa principer säkerställs genom Fortinets styrelse och granskas av vår interna etikkommitté. Vi förväntar oss att våra anställda, leverantörer och partners bidrar med sin del för att hjälpa oss att bygga upp en etisk och välrenommerad verksamhet genom att följa och leva upp till Fortinets policyer, inklusive vår anti-korruptionspolicy, sociala policy och etik- samt sekretesspolicy. Fortinet har även utfärdat en dedikerad policy för mänskliga rättigheter för att verkligen validera sitt engagemang kring ansvarsfull produktanvändning och etiska affärer genom hela värdekedjan.