Nyheter

2030-sekretariatet i EU:s miljöhuvudstad 2022 Grenoble: Delad, hållbar mobilitet i fokus

Grenoble är Europas miljöhuvudstad 2022, efter finska Lahti, med ett starkt fokus på delad, hållbar mobilitet. 2030-sekretariatet har varit på plats och lyfter i en PM fram Grenobles satsningar på gröna transportlösningar, för att inspirera andra kommuner att ta efter och överträffa.

– Grenoble imponerar med sitt systematiska arbete för att förbättra luftkvalitet och trivsel i staden, minska sin klimatpåverkan och göra hållbar mobilitet tillgänglig för alla. Det säger Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet, som under sommaren besökte Grenoble för att dra lärdom från stadens klimat- och transportarbetet.

Hela Grenoble stad är en lågutsläppszon där äldre bensin- och dieselbilar är portförbjudna, och i hela staden är hastigheten begränsad till 30 km/h eller lägre. Säkra cykelvägar byggs ut snabbt, de gula lånecyklarna finns överallt och en aktör har fått ensamrätt på elsparkcyklar, med långtgående motkrav från kommunen. Spårvagnen byggs ut och 2024 ska en ny linbanelinje invigas, med låg driftskostnad och hög driftssäkerhet. Det är några av de exempel som 2030-sekretariatet lyfter fram i sin rapport.

– Men mest spännande är ändå utgången av den pågående ”budget participatif”-omröstningen, där alla Grenoblebor över 16 år får lägga fram och sedan rösta om förslag om hur staden ska utvecklas. Till den 3 september ska sex förslag av 27 vaskas fram för att genomföras med en budget på €800 000. De flesta förslagen avser mer grönområden, fler träd eller bättre promenadstråk – när medborgarna själva får bestämma, vill de ha en trevligare, vänligare stad! tillägger Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.

Läs hela PM:et här.