Nyheter

Debatt: ”Storsatsning på flytande bränslen krävs för att klara svensk säkerhet”

”Omställningen från fossilt till förnybart bränsle är avgörande för klimatet, men också för vår säkerhetspolitik. Sverige kan vi inte vara beroende av fossila bränslen från diktaturer och instabila regimer. Efter valet krävs en storsatsning på flytande bränslen baserade på vätgas och koldioxid.”

Det skriver Claes Fredriksson, vd för elektrobränsleföretaget Liquid Wind, och Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet i en debattartikel i Dagens Nyheter:

”Ett hållbart och motståndskraftigt transportsystem är två sidor av samma mynt. Långväga sjöfart och flyg, liksom många av försvarets fordon, är svåra att ställa om till direkt elektrifiering.”

”För dessa kommer flytande bränslen under överskådlig framtid att vara huvudalternativet. Det gäller också för de uppemot 5 miljoner fossildrivna motorfordon som redan finns på vägarna. Att konvertera dem till eldrift är knappast en framkomlig väg. Dagens ensidiga fokus på elektrifiering av fordonsflottan behöver därför kompletteras med en strategi för hållbar och trygg bränsleförsörjning för såväl civil som militär sjö- och luftfart.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dn.se/debatt/storsatsning-pa-flytande-branslen-kravs-for-att-klara-svensk-sakerhet/