Nyheter

Mona Arnold vill sätta ekosystemets behov på agendan

Mona Arnold är huvudforskare på VTT (Statens tekniska Forskningscentral i Finland) och expert inom den cirkulära ekonomins processer och teknologier. Trots att förpackningsindustrins utmaningar är många så är Mona Arnold hoppfull. 

Scanpack Summit delar hon med sig av sin expertis och djupa kunskap.

– Jag ser mycket fram emot möjligheten att diskutera de här frågorna med representanter från industrin. Att få höra vilka deras utmaningar är. Det är en dialog som måste finnas och som behöver betonas mer. För att åstadkomma ett mål, som hållbar paketering, behöver vi ha med representanter från hela värdekedjan och dessutom support och initiativ från offentliga organisationer, inklusive forskningen och beslutsfattare. Tillsammans behöver vi jobba mot win win-lösningar, säger Mona Arnold.

Förpackningsindustrins mismatch

Mona har haft ett stort engagemang i miljöfrågor under hela sitt liv och har sedan tidigare en bred erfarenhet av valorisering av olika avfallsmaterial och skrotade produkter. Men under senare år har hennes forskning fokuserats mycket på cirkularitet, utveckling och innovation av det hållbara systemet. Något som hon tar med sig in i samtalen på Scanpack Summit.

– Jag vill prata om involveringen av hållbara paketeringar i ett ekosystem. Och lyfta hållbarhet från vaggan till graven, från förpackningens design till livsslut. Jag vill belysa och stötta olika cirkulära processer och nya lösningar för återvinning som ekosystemet behöver.

I Mona Arnolds arbete ingår det att förse både privat och offentlig sektor med forskning. I sin roll får hon en omfattande inblick i utvecklingen och de utmaningar som förpackningsindustrin står inför.

– Förpackningar står i centrum av den europeiska cirkulära agendan och utmaningarna är många. Till att börja med behöver vi titta mer på förpackningens funktion. Idag tittar man på den som något onödigt och negativt. Men förpackningar spelar en viktigt roll för hållbarhet. De har till exempel en funktion som minskar avfall och svinn. Ibland glömmer vi bort varför vi använder förpackningar från början. Sedan finns just nu en mismatch i industrin. Förpackningarna utvecklas snabbt och får allt fler funktioner för olika områden, som logistik till exempel, men återvinningssystemen har inte kommit tillräckligt långt för att effektivt återvinna mera komplexa material.

Mona Arnold tror dock att det bara är en tidsfråga tills den mismatch som finns idag försvinner.

– Förpackningsindustrin jobbar mycket hårt med nya material och nya innovationer relaterade till förpackningar och att minska plast i innehållet. Jag är hoppfull. Om 20-30 år ser jag inte att vi kommer att ha den här mismatchningen kvar.

Ett internationellt helhetsperspektiv

Inom förpackningsindustrin är många företag globala aktörer. Det faktumet innebär en utmaning och ett större behov av samarbete över landsgränser.

– System för återvinning och avfall ser olika ut i olika länder. Företag inom den här industrin behöver förhålla sig till olika regler och krav på olika marknader och det är verkligen en utmaning. Jag hoppas att vi på Scanpack Summit lyckas inspirera besökare och höja blicken till ett helhetsperspektiv. Jag vill motivera företag att utveckla sin egen verksamhet och sina produkter och att vi ska ta ett gemensamt internationellt grepp i branschen, avslutar Mona Arnold.

Om Mona Arnold

Mona Arnold (Lic. Tech., MBA) har sin expertis inom cirkulär ekonomis processer och teknologier och intresse för att utveckla cirkulära och hållbara affärsmodeller och värdekedjor. Hon är huvudforskare vid VTT Statens tekniska forskningscentrum i Finland. Hon har en bred erfarenhet av valorisering av olika avfallsmaterial och uttjänta produkter, såsom kommunalt slam och uttjänta fordon. På senare tid har hon varit involverad i flera projekt som rör hantering av plastavfall och förebyggande av avfall och hon leder bland annat ett projekt om lösningar för flytande plastskräp, och analyserar bildandet av plastavfallsvaloriseringsinnovationsekosystem. Hon är också engagerad i vattenförvaltning och dess digitalisering och aktiv medlem i den europeiska teknikplattformen Water Europe.

Om Scanpack Summit

Scanpack Summit är en strategiskt inriktad konferens med internationell utblick som sammanför ledande beslutsfattare inom såväl förpackningsbranschen som politik och forskning. Scanpack Summit är en del av Scanpack, norra Europas största förpackningsmässa.

Läs mer om Scanpack Summit på hemsidan >>