Nyheter

Pilotprojekt för återbruk på Kungsberget

I samband med demonteringen av gamla Kungsbergsskolan tar Lejonfastigheter ett litet men mycket viktigt steg mot smartare och mer cirkulära byggprojekt.

Till år 2026 planeras det för en ny skola på Kungsberget i centrala Linköping. Ett omfattande projekt som kommer att genomföras i flera etapper. Innan själva byggarbetet sätts igång sker demontering av befintligt material på platsen.Det blir också startskottet för ett spännande pilottest med återbruk som ledstjärna. ”Vi började för ett år sedan med att göra både en miljö- och återbruksinventering av den gamla skolbyggnaden för att se vad som skulle kunna återanvändas, berättar Dzanela Becirovic, hållbarhetssamordnare på Lejonfastigheter. ”I det här fallet var det bland annat 80 stycken fina fönsterbänkar i marmor som vi såg kunde komma till nytta i ett annat av våra projekt.”

En hubb som inspirerar

Som första fastighetsbolag i Östergötland har Lejonfastigheter etablerat en intern återbrukshubb där välbehållet material sparas för kommande behov. Som komplement testar man också en digital plattform för material- och inventariehantering.

– Det fungerar som en slags marknadsplats där material kan publiceras och bokas. Vi får också statistik på de klimatbesparingar som görs vid varje återbruk, vilket ökar våra kunskaper och inspirerar oss att göra mer, säger Dzanela.

Tydliga ägardirektiv

För Lejonfastigheters del är återbruk strategiskt viktigt, både ur ett kostnadsbesparande perspektiv och i arbetet för ett koldioxidneutralt Linköping.

– Som kommunalt bolag har vi både ekonomiskt ansvar och miljöansvar. Vi kan inte bara slänga fullgoda material så som man har gjort förut”, menar Dzanela. ”Våra ägardirektiv styr också tydligt mot hållbarhet och cirkularitet. Därför känns det här återbruksprojektet helt rätt i tiden.

Fint samarbete

Dzanela har gott stöd i sitt arbete, både från sina kollegor och från Åhlin& Ekeroth, upphandlad entreprenör för inomhusdemonteringen av Kungsbergsskolan. Tommy Larsson är affärsområdesansvarig för Åhlin& Ekeroths byggservice och ansvarar även för ramavtalet med Lejonfastigheter.

– Vi ser självklart också ett stort värde i återbruk, speciellt i dessa tider. Det är svårt att få tag i vissa material och leveranstiderna är ofta långa. Vårt bolag har ett eget system för återanvändning men generellt i branschen är detta ännu i sin linda.

Kreativ förädling

Flera faktorer spelar in för att återbruket ska vara miljömässigt och ekonomiskt hållbart. Det handlar dels om materialets kvalitet och livslängd, dels om kostnaden för demontering och eventuell förädling.

– Många saker går ju att rusta upp om man är lite kreativ, säger Tommy. Men behovet och efterfrågan är ofta avgörande. Det är fortfarande en del trösklar som våra beställare måste över för att inse värdet av återanvändning.

Nytt liv för gamla grejor

Tommy och Dzanela är i alla fall övertygade om att återbruk kommer att spela en allt viktigare roll i byggbranschen framöver.

– Demonteringen av Kungsbergsskolan är en liten insats i sammanhanget men ett jätteviktigt steg för oss på Lejonfastigheter, säger Dzanela. Det är första gången vi gör detta på riktigt. Nu kan vi visa våra kollegor, entreprenörer och kunder att det går. Får vi dessutom se slutresultatet, att de gamla fönsterbänkarna fått ett nytt liv i en annan byggnad, då är det full pott!”