Nyheter

Solör Bioenergi ökar leveransen av grön värme till Höör

Solör Bioenergi driver sedan många år tillbaka fjärrvärmeanläggningen i Höör som förser villor, flerfamiljshus, verksamhets- och industrifastigheter med klimatsmart och hållbar värme.

Nu har leveransen utökats då Solör Bioenergi levererar fjärrvärme till det nya bostadsområdet Västra station i Höör.

Solör Bioenergi driver sedan många år tillbaka fjärrvärmeanläggningen i Höör som förser villor, flerfamiljshus, verksamhets- och industrifastigheter med klimatsmart och hållbar värme. På fjärrvärmeanläggningen, som ligger i industriområden Mården, finns två biobränslepannor som levererar cirka 25 GWh per år.

Biobränslepannorna, vilka är anslutna till en rökgaskondenseringsanläggning som värmer upp returvattnet från nätet, eldas med biobränsle från lokala aktörer. Bränslet består framför allt av material som blir överskott inom skogsindustrin så som grenar, toppar och sågspån.

Nu har leveransen utökats då Solör Bioenergi sedan i somras levererar fjärrvärme till det nya bostadsområdet Västra station i Höör, genom en ny stamledning som lagts ner i gatan. Det nya området kommer att byggas upp i etapper, där Trygghetsboendet Bangårdsterrassen är först ut. Årsförbrukning för fastigheter beräknas till 202 MWh.

Foto: Marit Lasson