Nyheter

Solcellsanläggning på Lycksele sjukhus sparar 30 000 kronor

Dagens höga energipriser gör att solcellsanläggningen på nybyggda Lycksele sjukhus ger ett välkommet energitillskott till sjukhuset. Solcellsanläggningen ger 40 000 kilowattimmar på årsbasis.

När Region Västerbotten tog beslut att modernisera Lycksele sjukhus var en av de första åtgärderna att ersätta det gamla taket med ett sadeltak för att skydda sjukhuset från vädrets makter. I samband med det passade Region Västerbotten på att anlägga en polykristallin solcellsanläggning på 267 kvadratmeter med maxeffekt på 44 terawattimmar på huvudbyggnadens tak.

– Solcellsanläggningen levererar enligt förväntan och ger 40 000 kilowattimmar på årsbasis. Sammantaget sparar vi 30 000 kronor per år i elkostnader, säger regionens energi- och tekniksamordnare, Maria Hammeryd.

Återbetalningstiden för panelerna är cirka 15 år men livslängden är mycket längre och avsikten är att bygga fler solceller på de övriga taken.