Nyheter

Fler västsvenskar vill se investeringar i kollektivtrafiken

Hälften av invånarna i Västra Götaland tycker att omställningen till hållbart resande går för långsamt. Allt fler vill också se ökade satsningar på kollektivtrafiken samtidigt som det finns en stark tro att hållbara resor med kollektivtrafik, bilpooler och elsparkcykel kommer att öka i framtiden.

Det visar Västtrafiks årliga attitydundersökning Hållplats 2022. Den 25 augusti debatteras undersökningen av de politiska ungdomsförbunden på Frihamnsdagarna i Göteborg. Media välkomnas att delta.

För femte året i rad har Västtrafik genomfört en undersökning, Hållplats 2022, om hur invånarna i Västsverige ser på sitt resande idag och i framtiden. 4 000 västsvenskar har deltagit. Resultatet visar bland annat att det finns det en stark tro på ett ökat hållbart resande i samhället i framtiden. Samtidigt visar undersökningen att färre tror på en förändring av sitt eget resande.

– Det finns en stark tro på att resor med bil överlag i samhället kommer att minska, samtidigt som resor med bilpool, samåkning och kollektivtrafik spås öka de kommande åren. Tyvärr ser vi också en tveksam inställning till att faktiskt förändra det egna resandet, vilket både är en intressant och problematisk insikt, säger Lars Backström, vd på Västtrafik.

Kollektivtrafik lockar till bostadsområden

Undersökningen visar också att hälften av de svarande, 49 procent, upplever att omställningen till hållbart resande går för långsamt. 72 procent tycker också att samhället ska investera mer i kollektivtrafiken, vilket är en ökning med 7 procentenheter från året innan.

– Tre fjärdedelar av de tillfrågade anser att en bra kollektivtrafik i ett område ökar viljan att bo där och samtidigt upplever 28 procent att det inte finns bra förutsättningar för att resa hållbart där de bor. Det visar att kollektivtrafiken fortsatt är en mycket viktig del av stadsutvecklingen framåt för ett mer tillgängligt och hållbart samhälle, säger Lars Backström.

Fakta om Hållplats 2022:

Hållplats 2022 presenteras vid en debatt på Frihamnsdagarna i Göteborg den 25 augusti, klockan 16.20. Debatten går att se via en livestream på Frihamnsdagarnas hemsida.

Debattdeltagna utgörs av representanter från de politiska ungdomsförbunden. Deltar gör Max Pelin, KDU, Anna Jacobsen, Ung Vänster, Rebecka Rapp, Ungsvenskarna, Jeta Ibishi, Moderata studenter, Axel Lundholm Ericson, Grön ungdom, Simona Mohamsson, LUF, Vincent Siekkinen Franzén, SSU och Réka Tolnai, CUF.

För femte året i rad genomför Västtrafik en undersökning – Hållplats 2022 – för att få en bild av vad regionens medborgare tänker kring hållbart resande, nu och i framtiden.

Totalt har 4 181 personer svarat på enkäten. Respondenterna är i åldrarna 16 år och äldre, bosatta i Västra Götaland.