Nyheter

NA-KDs hållbarhetsarbete skördar stora framgångar – distribution och transporter är en viktig faktor

E-handelsföretaget NA-KD har under de senaste åren intensifierat sitt hållbarhetsarbete och släpper nu sin hållbarhetsrapport för 2021. Rapporten visar på stora framgångar för bolaget. NA-KD växte under 2021 med nästan 23 procent och lyckades trots det minska de totala utsläppen med 5 procent.

NA-KD lyckades med vad som är många bolags dröm – att minska utsläppen och samtidigt växa som bolag. Transport har minst sagt varit en viktig faktor i hållbarhetsarbetet.

NA-KD lyckades minska sina transportutsläpp under en pågående sjöfartskris och minskat samt konsoliderat transporterna med flyg för inkommande gods, samt mer än dubblat de fossilfria leveranserna till kund. E-handelsjätten lyckades år 2021 minska sina totala CO2e transportutsläpp med 6,4%.

Detta trots växande affärer och en global sjöfartskris. På transportsidan har NA-KD konsoliderat transporterna med flyg för inkommande gods, samt mer än dubblat de fossilfria leveranserna till kund. NA-KDs principer när det kommer till förpackningar är att spara utrymme, packa lätt och packa säkert. Ingenting får bli skadat under transport och alla material ska ha en så liten inverkan på planeten som möjligt.

Sedan 2020 har NA-KD ett inköpskontor i Turkiet, vilket resulterar i att bolaget kan hantera mer av produktionen närmare deras främsta marknader. Detta skär ner körsträckan och minskar behovet av att skicka prover till huvudkontoret i Sverige.

– Under 2021 satte den globala sjöfartskrisen mycket tryck på bolagets inkommande transporter. Sjöfartstransportörer har haft kapacitetsbrist, förseningar och prishöjningar. För att undvika
flygtransporter, har vi infört tåg som tillval för transporter från Kina till Europa. Tåg är ofta snabbare än fartyg, med mindre utsläpp än lufttransport. Tyvärr har vi nu fått avbryta våra tågtransporter på grund av kriget i Ukraina, men tittar på andra lösningar såsom sjöfart/tåg i kombination, säger Anna Winde, VP Sustainability på NA-KD.

För att halvera utsläppen till 2030 på en global skala, måste naturliga kolsänkor, som t.ex skogar och våtmarker, skyddas och återställs för att skydda klimatet. Det är därför viktigt att näringslivet som orsakar utsläppen idag också tar ansvar för att accelerera investeringar som krävs för att skydda och återställa, antingen i projekt som tar bort kol från atmosfären, eller projekt som undviker utsläpp.

Något NA-KD nu visar att de tagit fasta på.

– Vårt primära fokus är alltid att minska påverkan av våra transporter. När en kund besöker en fysisk butik har de oftast möjlighet att gå, cykla eller ta kollektivtrafik till butiken – som alla är val med låg klimatpåverkan. Som e-handelsföretag förlitar vi oss dock ofta på fossil-intensiva transporter för att skicka våra produkter från leverantörer. Vi är därför i nära samarbete med våra transportleverantörer för att minska utsläppen så mycket som möjligt, fortsätter Anna Winde.