Nyheter

NREP förvärvar hållbara hyresrätter i Steninge

NREP förstärker närvaron i Sigtuna kommun och blir ägare till 98 Svanenmärkta hyresrätter med hög hållbarhetsprofil i Steninge slottsby. Tack vare nära netto-noll-utsläpp i bostädernas drift ligger förvärvet helt i linje med NREP:s ambitiösa klimatmål och är ett konkret steg på bolagets väg mot en helt koldioxidneutral fastighetsportfölj redan 2028.

Som stor aktör och en av Nordens ledande fastighetsinvesterare beslutade NREP förra året att vara drivande för en hållbar utveckling av fastighetssektorn. En viktig del här handlar om de investeringar i fastigheter som bolaget gör där hållbarhet och klimatpåverkan är tydliga ledstjärnor. De Svanenmärkta bostäderna i Steninge slottsby kommer då de står klara i höst tack vare bergvärme och solceller att ha mycket låga CO2-utsläpp sett till driften. I projektet använder NREP återigen det banbrytande systemet HYSS (Hybrid Solar System), som kombinerar solenergi och bergvärme för att nå nära netto-noll-energianvändning. För att ytterligare sänka byggnadernas samlade klimatavtryck kommer bolaget även kompensera för inbyggd koldioxid.

– I det här projektet visar vi att det går att trycka ner CO2-utsläppen i drift till nära noll och att vi inte bara kan nå utan överträffa såväl våra egna klimatmål som de mål hela fastighetsbranschen behöver jobba mot. Med hjälp av HYSS-lösningen med bergvärme och grön egenproducerad solenergi går det att få hus som då de står färdiga har oerhört låga utsläpp, något som bidrar både till ekologisk och ekonomisk hållbarhet, säger Rickard Langerfors, bostadschef på NREP. 

Bostäderna ligger centralt i Steninge, där NREP:s samhällsfastighetsgren Altura redan är med och utvecklar ett äldreboende samt en förskola, F9-skola och idrottshall. Merparten av de 98 hyresrätterna får balkong eller uteplats och vissa av dem blir etagelägenheter, med utsikt över närliggande Mälaren och Steninge slott. Säljare är Innovation Properties, Borohus och Östergöken och byggaktör är PEAB.

– Nu när projektet närmar sig färdigställande är vi glada att NREP tar över fastigheten som en långsiktig och trygg aktör inom hållbar fastighetsförvaltning, säger Robert Stoltz, VD för Innovation Properties. 

Planerad inflytt är i november då bostäderna beräknas stå färdigställda nu i höst.

Fakta

Totalt 98 hyresrätter, mestadels 2:or och 3:or

Färdigställande november 2022

Svanenmärkta bostäder med kombinerad bergvärme och solenergi i HYSS-teknik

Säljare: Innovation Properties, Borohus och Östergöken

Byggaktör: PEAB