Nyheter

Plastleverantör expanderar och flyttar till nya lokaler med tydlig hållbarhetsprofil

I sin satsning för att växa ytterligare på den skandinaviska marknaden har gop valt att teckna ett avtal med Stendörren Fastigheter AB gällande deras kommande fastighet i Brunna, Upplands-Bro.

Anläggningen, som kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM med mål att nå certifieringsnivå Excellent, är under byggnation och planerad inflytt är sommaren 2023. gops del av byggnaden utgörs av en yta om totalt 2700 kvm där större delen av ytan kommer att bestå av lager och kapanläggningar.

– Vi på gop har under en längre tid letat efter en ny anläggning som kan möta våra kunders behov på ett så produktivt och effektivt sätt som möjligt. Vi är därför otroligt glada över att vi nu hittat en plats som uppfyller alla våra kriterier. Med nya, större lokaler och lagerutrymmen i Brunna tar vi ett stort steg framåt i vår pågående tillväxtresa. Anläggningen matchar våra expansionsplaner samtidigt som vi kan effektivisera våra flöden ytterligare och därmed bli en ännu mer konkurrenskraftig leverantör och partner till våra kunder. Utöver större lager och kontor ser vi placeringen i Brunna som mycket fördelaktig, med snabba distributionsvägar till Stockholm, övriga Mälardalen och vidare ut i landet.
Petra Carnbäck, VD gop Sverige AB.

En flytt till nya lokaler innebär, utöver utökad lagerkapacitet, också en större närhet till de kunder som befinner sig i mellersta och norra Sverige. En stor fördel är att kunna nå ut till fler kunder på kortare tid.

– Vår satsning i Stockholmsområdet sätter tonen om var vi befinner oss som bolag och kan ses som tydlig signal vart vi är på väg! gop har haft väldigt stark tillväxt de senaste åren och flytten är ytterligare ett kliv i att stärka vår position på marknaden, säger Rasmus Mälarborn, Nordic Commercial Manager gop Sverige AB.

Utöver Stockholm finns gop även i Oslo Norge, Sorø Danmark och i Kungsbacka där huvudkontoret ligger.