Nyheter

Rejlers vinner uppdrag för Heimstaden inom hållbara byggnader

Rejlers har fått i uppdrag av fastighetsbolaget Heimstaden att energikartlägga drygt 30 fastigheter ur ett hållbarhetsperspektiv. Kartläggningen har som mål att identifiera åtgärder för att förbättra fastigheternas energiprestanda och minska klimatutsläppen, i syfte att nå bolagets högt uppsatta miljömål.

Heimstaden är ett av Europas ledande bostadsfastighetsbolag med över 150 000 hyresbostäder i nio länder. Kartläggningens målsättning är att identifiera samtliga åtgärder som krävs för att nå Heimstadens högt uppsatta mål gällande energiprestanda och utsläpp.

– Vårt uppdrag är att hitta effektiva, innovativa och hållbara lösningar och Heimstaden har en mycket hög ambitionsnivå i detta projekt. I stället för att som i normalfallet utgå från avkastningskrav, är vårt fokus att utgå från målet, vilket i förlängningen är noll utsläpp, och undersöka vilka åtgärder som krävs för att nå dit. Vi är stolta över förtroendet från Heimstaden som ligger i framkant vad gäller energieffektivisering, säger Katrine Lind, Affärsansvarig Hållbara Byggnader på Rejlers.

– Vi arbetar löpande med att modernisera vårt fastighetsbestånd och minska vårt klimatavtryck. Genom att implementera rätt åtgärd i varje byggnad kommer vi att nå våra högt satta mål, som i vissa fall innebär en halvering av energianvändningen. Vår vision ’omtänksamma boenden’ bottnar i en bra förvaltning, såväl service- som driftmässigt och det ska bli spännande att se resultatet av kartläggningen, säger Roland Larsson, Head of Energy and Technical operations på Heimstaden Sverige.

Energikartläggningsprojektet har påbörjats och beräknas vara färdigt redan vid årsskiftet.