Nyheter

Vattenfall och CAKE visar upp dolda koldioxidkällor vid produktion av elmotorcykel

Vattenfall skapar tillsammans med elmotorcykeltillverkaren CAKE klimatmedvetenhet genom att visa upp koldioxidavtrycket i formen av en kub. ”Fossilfria fordon innebär att hela produktionen behöver minska sitt koldioxidavtryck, oavsett vilket bränsle de drivs med”, säger Stefan Ytterborn, grundare och vd för CAKE.

Vattenfall och CAKE tillkännager idag ett innovativt initiativ för att visualisera koldioxidutsläppen från produktionen. I det gemensamma projektet Cleanest Dirt Bike Ever avslöjar CAKE och Vattenfall klimatbelastningen vid produktionen av en CAKE Kalk OR electric offroader, genom att placera den i en 8,6 meter hög kub som motsvarar utsläppen av koldioxid – 637 kubikmeter, vilket motsvarar 1 186 kg koldioxid.

– Fossilfria fordon innebär att hela produktionsdelen måste vara fossilfri, oavsett vilket bränsle de körs på. Faktum är att långt ifrån alla företag känner till klimatavtrycket från sina egna produkter. För att förstå och tackla vår egen påverkan har vi mätt utsläppen från hela vår produktionskedja för en CAKE Kalk OR och har börjat minska koldioxidutsläppen i varje steg till ett minimum fram till 2025. På så sätt är vårt näst viktigaste bidrag till planeten att inspirera andra tillverkare att intensifiera och göra detsamma, säger Stefan Ytterborn, grundare och vd för CAKE.

Annika Ramsköld, hållbarhetschef på Vattenfall, kommenterar:

– Vattenfall arbetar för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation och strävar efter att hitta partnerskap som inspirerar och bryter barriärer. Det här är ett sådant projekt, där vårt främsta bidrag är den breda kunskapen om fossilfria lösningar och elektrifiering av industrier som vi har förvärvat under årtionden, från både vår egen och andra branscher.

Cleanest Dirt Bike Ever – avslöjar klimatpåverkan

Inom projektet Cleanest Dirt Bike Ever har Vattenfall och CAKE sedan 2021 samarbetat med målet att producera det första helt fossilfria fordonet – CAKE Kalk OR electric offroader. Genom att gå igenom hela motorcykeln och utmana varje komponent och material – i alla steg i produktionskedjan – ur ett klimatperspektiv har resan mot att sänka koldioxidavtrycket redan påbörjats.

Vägen till en fossilfri produktion kommer att involvera både CAKE och de befintliga leverantörerna, samt ett antal innovativa tillverkare av alternativa komponenter och material, som möjliggör att utsläppen minskas ytterligare. Livscykelanalysen (LCA) fastslog att en CAKE Kalk OR för närvarande ger utsläpp på 1 186 kg koldioxid, vilket motsvarar en volym på 637 kubikmeter. Varje förbättrat steg leder till minskade utsläpp.

En central del av samarbetet mellan Vattenfall och CAKE blir kuben, en tredimensionell bild av produktionens klimatavtryck. Syftet med kuben är att öka medvetenheten hos konsumenterna och inspirera tillverkningsindustrin i stort.