Nyheter

Accoyafasaden utmärker miljöcertifierade Linnéa grundsärskola i Lomma

Text: Kim Hall

Det var med stolthet som Linnéa, en av grundsärskolans elever, fick inviga den nybyggda grundsärskolan i Lomma med samma namn som Linnea själv. Byggnaden skiljer sig en hel del från traditionella skolbyggnader, både arkitektoniskt och materialmässigt.

Det snabbväxande träslaget Accoya, ett svanenmärkt träslag från Nya Zeeland pryder fasaden, ett medvetet val är de olika bredderna på panelen för att få till god passning mellan fönster och ge ytterligare karaktär till huset.

– Vi är oerhört nöjda med resultatet. Det är en vacker byggnad med tre hemvister som är inbördes förskjutna så att varje hemvist får sin egen entré med tillhörande uteplats. Här finns också utrymme för fritidsverksamhet och slöjd. Fritidslokalerna är till för elever i årskurs tre och fyra och samnyttjas med Karstorpsskolan när särskolans elever inte är där, säger Christer Carlsson, projektledare för fastigheter i Lomma kommun.

Det var den 16 augusti som Linnea fick klippa bandet på invigningen. Det var hon som fick ge namnet på skolbyggnaden. Den cirka 750 kvadratmeter stora byggnaden är byggd i ett plan. Den del som sticker upp är ett fläktrum där man placerat solceller på taket som försörjer byggnaden med el.

Skolmaten tillagas i Karstorpsskolan kök och serveras i respektive hemvist, där det även finns ett pentry. Det finns även en matplats i det stora rummet. Utemiljön är anpassad för eleverna som ska vistas där. Bland annat finns en kompisgunga, en enklare motorisk bana, klätterställning, rutschkana och en multiplan för basket och fotboll. Allt är gjort med fallskydd och material som är anpassad för verksamheten. Utrymmena är också anpassade för rullstol.

– Konstruktionen är helt i trä och byggd enligt miljöbyggnad silver. Eftersom särskoleeleverna behöver extra lugn och ro har vi lite högre ljudkrav, klass A, för att minimera ljud, tillägger Christer Carlsson.

Accoyafasaden, som är en snabbväxande tallväxt och som växer i energiskogar i Nya Zeeland, innehåller en syra som gör att trät inte får röta och är därmed underhållsfritt. Leverantörerna ger 50 års rötgaranti.

– För oss är Accoya ett relativt nytt material och det har varit en del utmaningar då hela byggnaden är klädd i detta material. Det var inte en vägg som var den andra lik och takhöjden varierade också. Så det blev en del in och mäta ut och såga till så att det passade. Men resultatet blev fantastiskt, säger Martin Ivansson, arbetschef på Servicekuben.

Hela projektet påbörjades med en workshop där byggherre, arkitekter och verksamhet deltog. Då lades alla idéer på bordet och sedan kunde utformningen påbörjas. Johan Bignert

och Ylva Hegelund på Kamikaze Arkitekter tog fram både logotypen som sitter på fasaden och skissade volymen på skolan som innehåller tre enheter.

– Vi valde att förskjuta enheterna i förhållande till varandra där varje enhet har en egen entré. När vi fick uppdraget ville vi göra det bästa utifrån förutsättningarna och beställarens önskemål. Förskjutningen gav positiva effekter på planlösningen och det svagt sluttande taket med kupa på taket, där tekniken finns, gav huset karaktär, säger Johan Bignert.

Bakom Accoyafasaden finns en svart duk som ger effekt på träpanelen med skiftande bredder. Fönstersättningen är också speciell med fönster i skiftande kvadratiska storlekar som tillsammans skapar en lekfullhet.

– Det gällde för oss att tona ner färgsättningen så att det skapade en lugn inomhusmiljö. Vi jobbade med takhöjden invändigt för att få in rymd i lokalerna. Vi har mycket björk i spaltpaneler på väggar och i tak för att få känslan av trä även invändigt. Färgsättningen är dov, säger Johan Bignert.

Det är nu ett år sedan Servicekuben, som innehar totalentreprenaden, påbörjade projektet. Strax innan jul 2021 var plattan på mark gjuten och i januari 2022 hade man fått tätt hus.

– Vi hade gynnsamma förhållanden. Det var bara i november vi drabbades av snöfall och kyla när betongplattan skulle gjutas. Vi som alla andra i branschen drabbades av leveranssvårigheter. Gipset tog till exempel slut på lagret. Men vi löste det och hann bli färdiga med projektet i tid, säger en nöjd Martin Ivansson, arbetschef på Servicekuben, när han ser den fina skolbyggnaden.

Med väderskydd gick byggprocessen lite snabbare och man säkerställde fukten. Det kan som bekant blåsa en hel del i Skåne. Allt är platsbyggt utom takmodulerna som är prefabricerade. Förutom solpanelerna på den övre takkupolen är yttertaket klädd med sedumtak.

– Det har varit kul att se hur byggnaden har vuxit fram. Det är ett unikt projekt som vi idag kan vara stolta över, tillägger Martin Ivansson.

FAKTA:

Tidplan: höst 2021 – augusti 2022

Byggherre: Lomma kommun

Totalentreprenör: Servicekuben AB

Arkitekt: Kamikaze Arkitekter AB

Kostnad: ca 30 miljoner

Foto: Christian Almström