Nyheter

ESS-ENN Timbers limfogsprodukter är de första i världen som tilldelas Cradle to Cradle Certified® Silver

Den majestätiska, vita älgen är ett sällsynt djur i Sverige. Den lever i såväl gamla som unga skogar och har blivit en majestätisk symbol för Sverige. ESSENN Timber, den svenska tillverkaren av massiva träprodukter, tillverkar limfogsprodukter som är de första i världen som är Cradle to Cradlecertifierade® silvernivå.

Cradle to Cradle Certified® är ett globalt erkänt mått på hållbara produkter för den cirkulära ekonomin. För att få certifiering bedöms produkterna för miljömässig och social prestanda i fem
kritiska hållbarhetskategorier: Åvervinning av material, Materialhälsa, Förnybar energi,
Vatten och markförvaltning och Social rättvisa. Dessa kategorier ligger till grund för certifieringsnivån för den slutliga certifieringen. Produkten måste uppfylla minst Silverstandard i alla kategorier för att kunna certifieras på silvernivå.

ESSENN Timbers limfogsprodukter är de första i världen som tilldelas en Cradle to Cradlecertifiering på silvernivå.

Våra produkter följer höga krav cirkularitet och hållbar tillverkning. Utmärkelsen visar att våra limfogsprodukter är bland världens mest klimatvänliga, sågade trävaror. Det är en stor bedrift som har möjliggjorts av vårt långsiktiga fokus hållbarhet, säger Caroline Troedson, platschef ESSENN Timber.

Dessutom uppnådde ESSENN Timbers limfogsprodukter guldnivån i Cradle to Cradlekategorierna Åvervinning av material, Förnybar energi och Social rättvisa.

Bild: ESSENN Timber.