Nyheter

Ny statistik från SCB: Svenska utsläpp nästan oförändrade

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin var nästan oförändrade under årets första kvartal jämfört med motsvarande period i fjol, visar preliminär statistik från SCB.

Utsläppen minskade i flera branscher under årets första kvartal.

– Utsläppen minskade inom både tillverkningsindustrin och energibranschen. Men samtidigt ökade de från transportbranschen. Framför allt ökade utsläppen från flygbranschen kraftigt, säger Axel Ehrling, utredare på SCB.

Totalt ökade växtgasutsläppen från transportbranschen med 18,2 procent jämfört med första kvartalet 2021. På längre sikt pekar dock trenden nedåt för branschen: Jämfört med första kvartalet 2019 (det vill säga före pandemin) är utsläppen under årets första kvartal 26 procent mindre.

Mindre utsläpp per krona

SCB:s miljöräkenskaper redovisar miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Utgångspunkten är den svenska ekonomins miljöpåverkan oavsett var i världen den sker. Under första kvartalet 2022 landade det totala växthusgasutsläppet från den svenska ekonomin på 11,92 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Under samma period ökade Sveriges BNP med 3,5 procent. Det innebär det att den så kallade växthusgasintensiteten fortsätter att ha en minskad trend.

– Att växthusgasintensiteten minskar betyder att utsläppen av växthusgaser per producerad krona i ekonomin minskar, säger Axel Ehrling.

Ta del av tabeller och mer information i statistiknyheten på scb.se:

Oförändrade växthusgasutsläpp från Sveriges ekonomi första kvartalet 2022

Fakta: SCB:s miljöräkenskaper

Olika växthusgaser bidrar olika mycket till den globala uppvärmningen. För att kunna jämföras räknas de i statistiken om till att motsvara koldioxid (koldioxidekvivalenter) enligt en internationell metod från FN:s klimatpanel IPCC.

SCB:s miljöräkenskaper redovisar nationell miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Det ger möjligheter att analysera sambanden mellan ekonomi och miljö. Utgångspunkten är svenska ekonomiska aktörers miljöpåverkan oavsett var i världen miljöpåverkan sker.

Även Naturvårdsverket publicerar statistik om preliminära utsläpp, men utifrån ett territoriellt perspektiv: utsläpp och upptag som skett inom Sveriges gränser. Naturvårdsverket redovisar internationella transporter separat.

Länkar

Oförändrade växthusgasutsläpp från Sveriges ekonomi första kvartalet 2022

Svenska utsläpp ökade förra året