Nyheter

Betongindustri först i Sverige med internationell hållbarhetscertifiering

Betongtillverkaren Betongindustris fem största fabriker har fått Concrete Sustainability Councils (CSC) certifiering på nivån Silver. Det gäller fabrikerna i Malmö, Jönköping, Gävle och två anläggningar i Stockholm.

– CSC är en globalt erkänd hållbarhetscertifiering som nu bekräftar vårt hållbarhetsarbete och visar att Betongindustris produktionsanläggningar uppfyller stränga krav både vad det gäller hållbarhet, tillförlitlighet och expertis, säger Ebba Örwall Lovén, kvalitets- och miljöchef för Betongindustri. 

Certifieringen ställer bland annat krav på konkreta åtgärder för minskad klimatpåverkan och ett väl utvecklat säkerhetsarbete för medarbetare och besökare. Kraven innefattar även goda relationer med lokalsamhället och dess näringsliv.

Exempel på åtgärder vid Betongindustris fabriker:

Allt processvatten återanvänds i produktionen av ny betong.

All returbetong återanvänds antingen till nya betongblock eller som ballast i produktionen av ny betong.

Fabrikerna använder enbart förnyelsebara bränslen och majoriteten av våra betongbilar samt pumpar körs på biobränsle.

I certifieringen har även Betongindustris BIO-koncept, som är ett sortiment av klimatförbättrade betongprodukter tillsammans med flera digitala tjänster, varit avgörande.

– Tack vare denna certifiering får våra kunder extrapoäng när de bygger enligt BREEAM. Certifieringen är även erkänd av LEED, säger Ebba Örwall Lovén.  

Om CSC i korthet:

CSC-certifieringssystemet används för att bedöma betongfabriker, cementfabriker och ballasttäkter.

Certifieringen syftar till att främja hållbar betongtillverkning och möjliggöra välgrundade beslut i byggandet.

CSC-certifikat för en betongfabrik omfattar även leverantörskedjan, som utgör 40 procent av den totala poängen.

Mer info om CSC.