Nyheter

Sveafastigheter väljer hållbarhetsplattformen Prodikt

För att kraftfullt minska koldioxidutsläppen från bygg- och fastighetsbranschen finns ett stort behov av att enkelt beräkna klimatpåverkan från material som används vid byggnationer. Sveafastigheter väljer därför att expandera sitt samarbete med Prodikt – en plattform för byggmaterial och projekt – och startar nu upp årsabonnemang för samtliga sina projekt.

På detta sätt kommer Sveafastigheter arbeta aktivt med hela sin projektportfölj och därmed få utökad kontroll och bli ännu mera konkreta med sitt hållbarhetsarbete.

– Fantastiskt spännande att få arbeta långsiktigt med en så ambitiös fastighetsutvecklare som Sveafastigheter. Det utökade samarbetet ligger helt i linje med vår strategi att bistå byggherrar och fastighetsutvecklare med att i sina projekt göra snabba, pedagogiska och kvalitetssäkrade hållbarhetsberäkningar. Det är först då vi kommer kunna möjliggöra optimeringar av olika val samt engagera alla aktörerna i byggprocess, säger Rasmus Ekberg, vd och medgrundare, Prodikt.

Viljan av att minska klimatavtrycket från branschen ökar snabbt. För att lyckas med det krävs ett konkret och pedagogiskt verktyg där hela projektorganisationer kollaborativt engageras. Den digitala plattformen Prodikt – www.prodikt.com, gör det nu möjligt att på ett enkelt sätt gå från till exempel BIM-modell till analys av både system- och produktval, till en färdig klimatdeklaration

– För oss är det självklart att arbeta konkret med att minska vårt klimatavtryck. Genom samarbetet med Prodikt får vi en överblick av vårt koldioxidutsläpp så det blir tydligare vad vi ska göra för att minska det. Nu kommer vi att kunna ha kontroll – från förstudie till användarfasen, ha en integrering mot vårt eget produkt- och systembibliotek samt löpande bli utbildade i detta arbete, säger Görel Hällqvist, Affärsområdeschef Projekt, Sveafastigheter.