Nyheter

Veidekke första byggföretag i Skandinavien med nettonoll-klimatmål verifierade av SBTi

Veidekke tar en aktiv roll i att förverkliga det gröna skiftet och skärpte förra året sitt klimatmål för att nå nettonollutsläpp till 2045. Nu har bolaget, som första byggföretag i Skandinavien och tredje i världen, fått sina kortsiktiga och långsiktiga klimatmål verifierade av det välkända Science Based Target initiative (SBTi).

Vår affärsmodell måste vara lika relevant i en nettonollekonomi som den är idag och klimatet är därför ett strategiskt fokus för Veidekke. Att våra klimatmål nu tredjepartsverifieras genom SBTi bekräftar att Veidekkes klimatmål ligger i linje med vad som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till maximalt 1,5°C, säger Catharina Bjerke, hållbarhetschef på Veidekke.

– För att säkerställa att vi når nettonoll är det bråttom att minska utsläppen redan nu. Veidekke har fördelat målet i form av växthusgasbudgetar för vart och ett av verksamhetsområdena och vi följer upp klimatmålen på samma sätt som våra finansiella och arbetsmiljörelaterade mål, säger Bjerke.

I verifieringen har SBTi gått igenom ett omfattande underlag från Veidekke, för att bekräfta att kortsiktiga (2030) och långsiktiga (2045) mål – samt Veidekkes underlag för arbetet – ligger i linje med vetenskapligt baserade kriterier.

Vetenskapsbaserade mål visar hur mycket och hur snabbt företag måste minska utsläppen av växthusgaser för att nå Parisavtalets mål att minimera den globala temperaturökningen till 1,5 °C och förhindra de värsta effekterna av klimatförändringarna. Mer än 3500 företag, inklusive 324 skandinaviska, har åtagit sig att sätta vetenskapligt baserade klimatmål. Av dessa har 50 företag fått sina nettonollmål verifierade och Veidekke är ett av endast tre byggföretag i världen med SBTi-verifierade nettonollmål.

Veidekke ska först halvera utsläppen till 2030 och sedan nå nettonollutsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan till 2045. Nettonollutsläpp innebär att koncernen ska minska utsläppen i hela värdekedjan så mycket som möjligt och neutralisera eventuella restutsläpp genom koldioxidavskiljning eller andra metoder som permanent avlägsnar koldioxid från atmosfären. Genom egen innovation, kompetensanvändning och nära samverkan med kunder, leverantörer och andra samarbetspartners ska Veidekke bidra till att minska negativ påverkan på klimat och miljö samtidigt som det skapar mervärde.

Science Based Targets initiative (SBTi) är ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute och Världsnaturfonden (WWF). SBTi arbetar för att definiera och främja bästa praxis för utsläppsminskning och nettonollmål i linje med klimatvetenskapen; tillhandahåller tekniskt stöd och expertis till företag som fastställer vetenskapligt baserade mål baserade på den senaste klimatforskningen, och samlar team av experter som kan ge företag oberoende bedömning och verifiering av sina klimatmål.

Länkar till godkännandecertifikat:

Certifikat för godkännande långsiktigt mål (netto noll från och med 2045)

Certifikat för godkännande kortsiktigt mål (från och med 2030)