Nyheter

Enviro tillsätter Staffan Kullberg som ny finanschef

Scandinavian Enviro Systems AB har tillsatt Staffan Kullberg som ny finanschef. Förändringen görs för att förstärka bolagets finansavdelning i samband med den nu pågående kommersialiseringen och industrialiseringen av bolagets återvinningsteknologi. 

Staffan Kullberg har ett mångårigt förflutet inom finansområdet och har tidigare bland annat innehaft ett flertal ledande befattningar inom Volvokoncernen, däribland som finanschef för Volvo IT. Han har också haft seniora finansuppdrag för investmentbolaget Ratos portföljbolag.

Kullberg tillträder med omedelbar verkan och kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp samt rapportera till vd Thomas Sörensson. Enviro befinner sig i en expansiv fas och avser bygga ut sin finansavdelning för att bättre möta de krav som den förestående expansionen kräver. Bolagets nuvarande finanschef Urban Folcker kommer att få ansvar för att bygga ut bolagets kapacitet inom business control samt för att utveckla de processer inom finansområdet som behövs för att stötta bolagets expansion.

– Enviro står inför en mycket spännande men också krävande period. Vi är i full färd med förberedelserna för etableringen av vår första fullskaliga återvinningsfabrik och vi möter samtidigt ett kraftigt ökat intresse från kunder när det gäller såväl återvunnen kimrök som olja. Genom att tillsätta Staffan Kullberg och samtidigt ge Urban Folcker ansvar för att förbättra vår business control samt våra processer inom finansområdet, stärker vi tydligt våra möjligheter att genomföra vår expansionsplan, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro. 

Så som tidigare kommunicerats, planerar Enviro att etablera en återvinningsanläggning för uttjänta däck i Uddevalla kommun. Anläggningen får en kapacitet att återvinna upp till 60 000 ton däck per år vilket är tillräckligt för att återvinna mer än 60 procent av Sveriges totala årliga volym av uttjänta däck. Ett slutgiltigt beslut om etablering av den nya anläggningen är avhängigt ett flertal faktorer, såsom säkerställande av tillgång på uttjänta däck samt avtal om leveranser av återvunna material. I slutet av juni i år beviljades Enviro miljötillstånd för den planerade anläggningen.

Bolaget har också kommunicerat en plan att fram till 2030 globalt etablera återvinningsanläggningar med en total årlig kapacitet på 900 000 ton.