Nyheter

Europas första nav för gröna e-bränslen etableras i Göteborgs hamn

Göteborgs Hamn AB samarbetar med Stena Line, DFDS, Ørsted och Liquid Wind för att etablera Europas första nav för elektrometanol (e-bränslen). Avsikten med samarbetet är att betydande volymer eMetanol ska vara tillgängliga för bunkring i Göteborgs hamn senast 2025.

– Vi är väldigt glada över att ha nått hit. Det här är ett bra exempel på att företag från olika platser i värdekedjan med ett gemensamt engagemang för att minska sjöfartsindustrins koldioxidutsläpp kan arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål som gynnar alla inblandade, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

Genom samarbetet ska parterna skapa en värdekedja för eMetanol. Genom den ska betydande volymer eMetanol göras tillgängliga i Göteborgs hamn för bunkring senast 2025.

– Vi är glada över att både kunder, leverantörer och konkurrenter visar engagemang och samarbetar för att minska koldioxidutsläppen i vår bransch. Med eMetanol från det här partnerskapet lägger DFDS till en ny e-bränslemöjlighet för att hålla vårt löfte om att drifta ett grönt fartyg till 2025, säger Torben Carlsen, VD på DFDS.

– Det här samarbetet är ytterligare ett bevis på vårt engagemang för att minska vårt koldioxidavtryck. Vi kan inte uppnå detta på egen hand – ett strategiskt samarbete över värdekedjan kommer att bli en win-win för alla intressenter i det här spännande projektet, säger Niclas Mårtensson, VD på Stena Line.

Samarbetet tillkännagavs på Göteborgs Hamn AB:s huvudkontor där även av energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar deltog. Ministern välkomnade initiativet som en viktig milstolpe för koldioxidneutral sjöfart och uttryckte en förståelse för behovet av att stödja införandet av gröna elektrobränslen för sjöfarten, såväl som en ambition att hitta vägar framåt för att stödja den gröna omställningen.

Liquid Wind och Ørsteds produktionsanläggning för eMetanol FlagshipONE närmar sig samtidigt ett slutgiltigt investeringsbeslut. Anläggningen som är tänkt att förse Göteborgs hamn med eMetanol i enlighet med samarbetet kommer att bli den största e-bränsleanläggningen i världen med en årlig produktion om 50 000 ton eMetanol.

– Vi är hedrade över att ha ministern närvarande nu när de över fem år av utvecklingsarbete som Liquid Wind har lagt ner möter verkligheten hos verkliga kunder, Stena Line och DFDS. Långsiktiga avtal kommer att möjliggöra etableringen av den första fullskaliga elektrobränsleanläggningen i Europa eller kanske till och med världen, säger Claes Fredriksson, VD och grundare av Liquid Wind.

I april tidigare i år publicerade Göteborgs Hamn AB allmänna driftsföreskrifter för fartyg-till-fartyg-bunkring av Metanol. Skapandet av en värdekedja för eMetanol är en logisk fortsättning enligt Christoffer Lillhage, affärsutvecklare energi på Göteborgs Hamn AB:

– Tillsammans är vi nu på god väg att etablera Göteborgs hamn som det självklara navet för bunkring av framtida marina bränslen i norra Europa, och vi är övertygade om att fler rederier och bränsleproducenter kommer att följa med oss i jakten på minskade koldioxidutsläpp.