Nyheter

Hållbarhet het fråga i SAS hackathon

När SAS Institute bjöd in till globalt hackathon med fokus på aktuella och engagerande utmaningar handlade flera av tävlingsbidragen från Europa och Mellanöstern om hållbarhet. Bidragen visade vägen för hur teknik och modern dataanalys kan användas för att skapa innovativa lösningar som utvecklar och bidrar till hållbarhetsarbetet. 

SAS Institutes globala innovationstävling, SAS Hackathon, avslutades nyligen och resulterade i 50 bidrag som alla på olika sätt använder modern dataanalys i sina applikationer. Flera av de vinnande teamen hade utvecklat lösningar för problem kopplade till hållbarhetsfrågor.

– Själva idén till SAS Hackathon är att kanalisera nyfikenhet och engagemang inom ekosystemet runt viktiga miljö- och affärsmässiga utmaningar, säger. Einar Halvorsen, SAS Hackathon Program Manager på SAS Institute.

Bland bidragen där hållbarhet är en central del av lösningen märks följande projekt.

Lösningen från nederländska konsultföretaget Notilyze handlar om att förse livsmedelstillverkare med bättre information för att minska matsvinnet. Teamet vann i tävlingskategorin Manufacturing med en analysmodell  för kvalitetskontroll som tar med flera aspekter än i etablerade processer för kontrollerna. Tanken är att bättre kvalitet på den mat som produceras leder till att livsmedelstillverkare slipper slänga så mycket av den mat som inte håller måttet. Även analys av oväntade händelser och optimering av energianvändningen vid livsmedelsproduktion ingår i Notilyzes modell.

Inom kategorin Energy vann tävlingsbidraget från Innova Data Hub som förutser behovet av miljövänliga elcyklar för hyrtjänsten BiciMAD i Madrid. Genom att analysera data om antal cyklar vid olika stationer, antal cykelturer, destinationer, väder och variationer på helger, vardagar och till och med på timbasis har teamet lyckats öka antalet tillgängliga cyklar i staden genom att optimera just tillgängligheten av befintliga resurser. En viktig aspekt är att analyserna genomförs betydligt snabbare än i tidigare modeller för tillgänglighetsplanering. Lösningen utnyttjar bland annat öppna data från Madrids stadsförvaltning.

Det svenska bidraget Green Swedbank, med teammedlemmar från Swedbank och KPMG, vann i kategorin Banking med en tillämpning som analyserar översvämningsrisker, och särskilt hur sådana kan påverka värdet på fastigheter. Projektet  omfattar det svenska Örebroområdet, men modellen är generellt tillämpbar och ska med modifikationer kunna användas för att beräkna andra typer av klimatrisker inom vidare områden. Tekniken kan också användas för att bestämma lämpliga försäkringspremier.

Även teamet från det tyska företaget LiveEO tävlade med en riskanalysmodell för översvämningar och vann i kategorin Insurance. I deras projekt används omfattande data från satelliter för att förutsäga och bedöma risker för översvämningar. Utifrån den avancerade analysen kan försäkringsbolag skapa modeller anpassade till respektive fall, även för tidigare oförsäkrade fastigheter och på så sätt förhindra de värsta ekonomiska effekterna av en naturkatastrof.

Norska telekomföretaget Telenor vann i kategorin Forecasting och har skapat en lösning för att analysera hur mycket nätverkskapacitet som krävs för bästa möjliga prestanda, utan att den blir för dyr och tillhandahåller överkapacitet. Med maskininlärning och visuell prognostisering förutsägs nätanvändning för olika installationer, vilket kan optimera nätanvändning och ge betydande besparingar för telekomföretag.

Brittiska Business Data Partners har utvecklat en lösning som ger underlag för optimering av allokeringen av arbetskraft och humankapital i det “nya normala” efter pandemin (post-covid). Business Data Partners analys utgår från miljö-, finans-, beteende- och hälsodata och omfattar tiden både före, under  och efter covid. Utifrån analyserna har de skapat prediktiva modeller som exempelvis kan användas för optimering av organisationen av medarbetare, exempelvis hur distans- eller fjärrarbete påverkar produktivitet och hälsa. Teamet betonar att “ingen organisation är den andra lik”, men modellen kan ge beslutsunderlag inför mer agil och hållbar organisering av arbetsstyrkan post-covid.

Vidare har ett tysk-belgiskt team från Positive Thinking Company, ett globalt teknikkonsultföretag, utvecklat en analysmodell som gör det möjligt för fler försäkringstagare att ta mikroförsäkringar mot bland annat klimatrisker. Teamet bakom den lösningen vann i tävlingskategorin Machine Learning.

De många kreativa lösningar på hållbarhetsområdet som levererades inom SAS Hackathon lovar gott med tanke på det globala behovet och de utmaningar vi står inför. Teamen har utvecklat sina applikationer inom SAS cloudbaserade analysarkitektur SAS Viya som körts på Microsoft Azure. Samtliga team har använt olika AI-tekniker från SAS Institute inom Natural Language Processing, Computer Vision/datorseende, prognostisering, maskininlärning och IoT.

– Projekten visar tydligt vilken kapacitet för innovation och kreativt samarbete det finns med att göra dataanalyser i molnbaserad arkitektur. Där det dels är möjligt att samordna data från många olika källor, och dels med en skalbarhet som ger kapacitet för applikationerna att gör nytta och bidra till hållbarhet inom betydligt större områden än de initiala ramarna för projektet, avslutar Einar Halvorsen. 

Läs mer om SAS Hackathon här:

https://www.sas.com/sas/events/hackathon.html