Nyheter

Nytt arbetsstipendium till Ung Svensk Form 2023

Offentlig gestaltning är ett växande fält inom den kreativa branschen. Inför Ung Svensk Form 2023 har på Svensk Form tillsammans med Röhsska Museet och Dynamo Väst tagit fram ett nytt arbetsstipendium med huvudfokus på just gestaltad livsmiljö.

Med ambitionen att skapa långsiktigt hållbara miljöer – såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt – tog regeringen 2018 fram en ny politik för gestaltad livsmiljö. Begreppet omfattar hela det kreativa fältet, och betonar att samhällsbygget ska ta tillvara expertisen inom såväl arkitektur, form och design, som inom konst och kulturarv.

Vi i nätverket vill gärna stimulera till att fler uttryck inom gestaltad livsmiljö, med utgångspunkt från design och form, kan utforskas. Därför känns detta stipendium mitt i prick, säger Angelica Hadzikostas Presskontakt Dynamo Väst.

– Röhsska Museet, en aktiv part i nätverket Dynamo väst, ser fram emot att arbeta med unga kreatörer då det öppnar upp för nya sätt att undersöka och samverka inom fältet, säger Nina Due museichef Röhsska museet.

Om stipendiet

Dynamo Väst och Röhsska museet är två starka drivkrafter för den gestaltade livsmiljön i Västsverige. Med stipendiet ges vinnaren en unik chans att pröva den egna praktikens potential i uppdrag som rör gestaltad livsmiljö. Arbetsstipendiet utgörs av en betald anställning hos Röhsska museet med en projektplan utformad tillsammans med Dynamo Väst. Genom anställningen får stipendiaten insyn i områdets komplexitet av dialoger och demokratiska processer, samtidigt som hen guidas i hur designers och konstnärer rent praktiskt kan inneha nyckelroller i arbetet med vår offentliga miljö.

– Det här blir en perfekt chans för stipendiaten att få in en fot inom detta viktiga fält för hållbar samhällsutveckling och skapa ett kontaktnät för fortsatt praktik inom det offentliga rummets sfär, säger Mats Widbom, vd Svensk Form.

Om stipendiegivarna

Röhsska museet öppnade 1926 och har sedan dess varit en regional mötesplats för design och konsthantverk. Med fokus på programverksamhet, ökad samverkan och växande nätverk vill de bidra till det politiska uppdraget för gestaltad livsmiljö på ett öppet, demokratiskt och tankeväckande sätt.

Dynamo Väst är ett nätverk som samlar organisationer och verksamheter inom gestaltad livsmiljö inom region väst. Genom att medverka i nätverket bidrar organisationer och verksamheter till att stärka området gestaltad livsmiljö inom regionen.

Missa inte årets utställning!

Den 24 september är det dags för årets upplaga av Ung Svensk Form att invigas på Röhsska museet. Ni kan läsa mer om visningen på Röhsska museet via deras hemsida här och hitta samtliga vinnare i Ung Svensk Form 2022 via Ung Svensk Forms hemsida.

Ung Svensk Form 2022 är en samproduktion mellan Svensk Form och IKEA Museum. Projektet genomförs i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern, Malmö stad och en lång rad utställningsarrangörer och stipendiegivare.