Nyheter

Veidekke ställer om till lågtemperaturasfalt

Nu börjar Veidekke omställningen till lågtemperaturasfalt (LTA) på bred front, något som beräknas minska koldioxidutsläppen med 10–15 procent jämfört med traditionell asfalt.

– Vi vill erbjuda produkter och tjänster där största möjliga miljöhänsyn tas. Därför går vi ständigt igenom hela kedjan, från framställning till leverans av våra produkter, för att tillsammans med våra kunder och leverantörer hitta sätt att minska vår gemensamma klimatpåvekan, säger Johan Hedström, VD för Veidekke Asfalt.

Kraven på asfalt är höga vilket gjort att det först under de senaste åren som LTA blivit godkänd att användas av offentliga byggare. Utöver minskade utsläpp och lägre energiförbrukning, finns en rad andra fördelar med LTA, som exempelvis bättre arbetsmiljö och längre hållbarhet. Samtidigt som det ger en mer miljövänlig produkt, håller LTA lika god kvalitet som annan asfalt, något som ett samarbetsprojekt mellan norska Statens Vegvesen och FAV (asfaltsentreprenörsföreningen) visat.

– I takt med att allt fler av våra kunder väljer LTA gagnas både vårt eget och våra kunders hållbarhetsarbete. Att välja en mer energieffektiv asfalt med lägre klimatpåverkan är helt enkelt en viktig pusselbit på vägen mot ett minskat klimatavtryck, säger Anders Gustafsson, verksamhetsutvecklingschef med ansvar för hållbarhet och inköp för Veidekke Industri.

Veidekkes ambitioner kopplade till asfalt med ett lägre klimatavtryck är höga. I Sverige har tre av asfaltsanläggningarna byggts om och drivs nu av förnybar energi; fossilfri bioolja som produceras på hemmaplan. Parallellt har det skett en successiv ökning av återvunnen asfalt. Allt det här har bidragit till att Veidekke Industris utsläpp av CO2-ekvivalenter minskat med över 40 procent sedan 2019. År 2050 siktar man ännu högre: då ska all asfalt tillverkas vid låga temperaturer, något som bidrar till det övergripande målet om att nå nettonoll-utsläpp av växthusgaser 2045.

Vad är asfalt med låg temperatur?

LTA är en process för produktion av asfalt med en betydande temperatursänkning. Processen utvecklades av Veidekke Norge och Shell Bitumen för 25 år sedan, då kallad WAM-Foam. Produktionsprocessen minskar avsevärt energiförbrukningen och koldioxidutsläppen.