Nyheter

250 ton mindre koldioxidutsläpp när Kungälvs kommun väljer ECO-Asfalt

Peab Asfalt har fått förtroende att asfaltera och underhålla gatorna i Kungälvs kommun och främst tätorterna Diseröd, Marstrand, Kode, Kungälv, Kärna och Ytterby.

– Med vår ECO-Asfalt hjälper vi Kungälvs kommun att minska sin klimatpåverkan med 100 ton per år, säger Christer Sandvik på Peab Asfalt.

Ramavtalet omfattar underhållsbeläggningar, vissa förarbeten samt viss återställning efter ledningsarbeten. Genom att erbjuda ECO-Asfalt minskar Peab både sin och kundens klimatpåverkan.

– ECO-Asfalt håller samma höga kvalitet som konventionell asfalt, men framställs med en förnyelsebar värmekälla vilket minskar koldioxidutsläppen rejält, säger Christer Sandvik, arbetschef på Peab Asfalt.

ECO-Asfalt kan ersätta konventionell asfalt för alla ändamål, exempelvis högtrafikerade vägar, gator och cykelbanor.

– Sedan lanseringen år 2015 av ECO-Asfalt har vi minskat vår klimatpåverkan med 65% och då känns det extra roligt att vinna en upphandling där kommunernas höga ambitioner på miljöområdet stämmer väl överens med våra och som väsentligt bidrar till minskade koldioxidutsläpp, fortsätter Christer.

Kontraktet med Kungälvs kommun gäller år 2022 och till och med 31 januari 2024 med möjlighet att förlänga till en maximal avtalstid på fyra år. Det totala takvolymen inom avtalstiden är cirka 51 miljoner kronor.