Nyheter

SLP stärker sitt hållbarhetsarbete genom aktiv medverkan i tre ledande initiativ

Fastighetsbolaget SLP ansluter sig till UN Global Compact, världens största initiativ för hållbart företagande, samt Sweden Green Building Council och LFM30.

SLP har gått med i det globala FN-initiativet United Nations Global Compact. Deltagandet innebär ett åtagande att linjera SLP:s verksamhet och strategi med UN Global Compacts tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption, samt att vidta åtgärder för att bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

– Det är en självklarhet att SLP respekterar och följer de tio principerna. Bland annat bygger våra uppförandekoder på dessa och är en del av vad SLP anser att ett ansvarsfullt företagande innebär, säger Viktoria Wöhl, ansvarig för SLP:s miljö- och hållbarhetsarbete.

SLP är även medlem i Sweden Green Building Council, Sveriges ledande medlems­organisation för hållbart samhällsbyggande. Över 400 verksamheter från bygg- och fastighetsbranschen arbetar för ett hållbart samhälle och medlemskapet bidrar bland annat till SLP:s arbete med att miljöcertifiera minst 50 procent av den uthyrningsbara ytan till år 2025. Utöver det har SLP anslutit sig till det lokala branschinitiativet LFM30, Malmö Stads färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i staden till år 2030.

– Jag är glad över att SLP är en del i dessa tre viktiga hållbarhetsinitiativ. Tillsammans kommer vi snabbare framåt mot det gemensamma målet om klimatneutralitet, säger Viktoria Wöhl.