Nyheter

300 kg minskade C02-utsläpp när Sweco tar hjälp av Ryds Glas för att skapa hållbar plats för unga

Nu kan unga i Helsingborg träffas på en trygg plats med belysning och möjlighet att ladda mobilen i bänkarnas USB-uttag. Projektet heter Varma platser och bakom initiativet står Sweco Architects i samverkan med Öresundskraft, Wihlborgs och Vestre. Ryds Glas bidrar till projektet med ett specialdesignat vindskydd. Glasräcket som monterats är 100 % återbruk, vilket minskar koldioxidutsläppen med 300 kilo jämfört mot ett glasräcke med helt nytt glas.

Helsingborg har fått två trygga utomhusytor, designade för ungdomar, tillsammans med ungdomar. Konceptet kallas Varma platser och består av trygga upplysta uterum, där ungdomar kan träffas och umgås. Att ungdomar fått vara med och utforma platserna bidrar till inkludering och delaktighet enligt Barnkonventionen, och förhoppningen är att målgruppen ska känna ägarskap i det offentliga rummet.

300 kilo minskade CO2-utsläpp

Till den varma platsen på Terminalgatan 1 behövdes ett väderskydd. Arkitekterna Helena Friberg Ruge och Emelie Romé från Sweco uppmärksammade det 100 % återbrukade glasräcket från SKAVANK som monterades vid Prismahuset i Oceanhamnen under H22 och blev nyfikna på ett samarbete med Ryds Glas. Även fastighetsägaren Wihlborgs var intresserade av produkten.

– Cirkularitet är en av våra högst prioriterade frågor när det kommer till hållbarhet. Att ta hjälp av Ryds Glas som arbetar handfast och väldigt konkret med cirkularitet genom SKAVANK är väldigt glädjande och bidrar till Swecos hållbarhetsmål. Tillsammans kan vi ta ansvar för en grön omställning i byggsektorn, säger Helena Friberg Ruge.

Vindskyddet från SKAVANK är det andra glasräcket i Ryds Glas återbruksinitiativ. Glaset som används till SKAVANK kan vara ett avskär, en felbeställning, ha en missfärgning eller en liten repa – ofta syns inte ens skavanken. Glaset har alltid samma kvalitet och säkerhet som ett nytt glas.

– Varma platser är vårt andra pilotprojekt i SKAVANK. Glaset till räcket är 15 år gammalt och kommer från Osby Glas gamla fabrik. I stället för att slänga det fullt fungerande glaset har vi återbrukat det, vilket besparat miljön 300 kilo koldioxid jämfört med om Sweco valt ett glasräcke i helt nytt glas. Det känns fint att kunna bidra till bättre utsikter för både miljön och ungdomsinflytande genom att vara med och utveckla Varma platser, säger Sebastian Wigström, Varumärkes- och hållbarhetschef på Ryds Glas.

Ryds Glas har antagit målen i Färdplan 2045 och därmed lovat att till 2030 halvera sitt utsläpp av växthusgaser, och till 2045 ha netto nollutsläpp. SKAVANK är ett av många hållbarhetsinitiativ som ska leda till att uppnå målen. Genom att bidra till Varma platser, som är ett projekt mellan Sweco, Wihlborgsfastigheter, Öresundskraft och Vestre, hoppas Ryds Glas kunna påverka byggsektorn till att bli mer hållbar. Varma platser finns i hamnen på Terminalgatan 1 och under träden vid DM på Drottninghög.