Nyheter

Debatt: ”Politiker har en orealistisk tilltro till negativa utsläpp”

”Dagens klimatpolitik kan inte fungera utan omfattande odling av energi­grödor, vilket i sig hotar en hållbar utveckling. Analyser visar att mängden tillgänglig biomassa för koldioxidavskiljning är mindre än man tidigare trott. Klimatfrågan kräver mer än bara förhoppningar.”

Det skriver Christina Moberg, ordförande för EASAC, professor emeritus i organisk kemi, KTH och Lars Walløe, ordförande för EASACs miljöpanel, professor emeritus i fysiologi, Universitetet i Oslo i en debattartikel i Dagens Nyheter:

”Fossila bränslen håller på att fasas ut från kraftvärmeverk och ersättas med biobränslen. Genom ny teknik planerar man att fånga in och lagra den kol­dioxid som bildas vid förbränningen av biomassan. Många politiker förlitar sig i dag på att det här ska leda till ”negativa” utsläpp och utgöra en viktig del av lösningen på klimatkrisen. Men forskare menar att problemen är stora och antagandena tekniken bygger på alltför optimistiska. Detta belyses i en ny rapport från European academies science advisory council, EASAC.”

”Våra politiker ser ökad användning av biobränslen som en viktig åtgärd för att minska klimatpåverkan. Biomassa från skogen, ofta i form av pellets, anses utgöra en viktig källa till ”förnybar” el i Europa och får därför undantag från koldioxidprissättning och betydande subventioner – Stockholm Exergi har fått bidrag från EU på 180 miljoner euro för att i anslutning till biokraftvärmeverket uppföra en anläggning för koldioxidavskiljning som ska stå klar 2025 och enligt planerna fånga in 800 000 ton koldioxid per år.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dn.se/debatt/politiker-har-en-orealistisk-tilltro-till-negativa-utslapp/