Nyheter

MP: Göteborg ska kräva återbruk av byggmaterial 

Miljöpartiet föreslår att Göteborg Stad ska ställa krav på byggbolagen att återbruka mer byggmaterial. Det är enligt Miljöpartiet en viktig del i att minska byggbranschens klimatutsläpp samtidigt som det kan hålla nere byggpriserna som stigit kraftigt. 

Om Sverige ska nå sina klimatmål måste utsläppen från bygg- och fastighetssektorn minska. Enligt Boverket står branschen för ca 21 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Göteborgs Stad har tillsammans med flera stora fastighetsägare satt upp ett mål om att koldioxidutsläppen från bygg- och anläggningssektorn ska minska med 90 procent till år 2030. Nu föreslår Miljöpartiet att Göteborgs kommun ska ställa krav på återbrukat byggmaterial i byggupphandlingar och i markanvisningar.

– Bygg- och fastighetsbranschen måste ställa om till mer återbruk och mindre slit- och släng. Genom att ställa krav på att en viss andel av byggmaterialet i nybyggnationer och renoveringar ska vara återbrukat kan Göteborgs Stad knuffa företagen åt rätt håll, säger Karin Pleijel, kommunalråd i opposition för Miljöpartiet de gröna i Göteborg.

Kostnaderna för byggmaterial som betong, stål och trä har skjutit i höjden de senaste åren. Miljöpartiet menar också att återbruk av byggmaterial kan leda till minskade byggkostnader och i slutändan lägre hyror och boendekostnader.

– Byggpriserna skjuter i höjden, material som trä, betong och järn har ökat oerhört mycket i pris de senaste åren. Ett sätt att hålla nere priserna och samtidigt få ett klimatsmart byggande är att öka återbruket av byggvaror, säger Karin Pleijel (MP).

Förslaget från Miljöpartiet i Göteborg är en av partiets punkter i ett 110-punktsprogram för klimatet som går att ta del av i sin helhet här:

https://www.mp.se/goteborg/politik/110-punkts-paket-for-klimatet/