Nyheter

Sveafastigheter har fått markanvisning med sin största klimatssatsning hittills

I Östra Sala backe i Uppsala kommer Sveafastigheter uppföra Upp!, ett kvarter med ambitionen att uppföras i enlighet med riktvärdena för Noll-CO2. Upp! kommer ha flera olika upplåtelseformer och gemensamma, grönskande ytor att uppleva. 

Sveafastigheter pushar sitt hållbarhetsarbete framåt, projekt för projekt. Upp! planeras och byggs med sikte att nå riktvärdena i Sweden Green Building Councils (SGBC) NollCO2-certifiering.

Energiförbrukningen i Upp! strävar efter att halveras gentemot BBR-krav. Det möjliggörs bland annat genom solceller och samverkan med Ecoclimes lösning för spillvattenåtervinning. Likt alla Sveafastigheters hus som byggstartats från 2021 kommer Upp! certifieras med Miljöbyggnad Silver.

– Vi på Sveafastigheter är glada att fortsätta bygga hem med omtanke i Uppsala. Vi ser en stor efterfrågan på våra bostäder. Vi har sedan tidigare exempelvis kollektivhuset Rudbeckia och hyresrättshuset Cykelkungen, med P-tal 0, i Uppsala, säger Viktor Mandel, vd, Sveafastigheter.

Kvarteret Upp! kommer göra rum för människor med olika bakgrund, livsstil, intressen och livsskeden. Det möjliggörs genom en blandning av olika upplåtelseformer, storlekar på lägenheterna och generösa gemensamma ytor. Det blir hyresrätter, trygghetsbostäder, lägenheter med flexibla rumsindelningar och ägarlägenheter med tillhörande lösning för att sänka trösklarna för unga som vill äga sitt boende.

– Olika boendeformer passar olika människor i olika delar av livet. Med Upp! möjliggör vi att kunna bo kvar i sitt bostadsområde när livet ändras, kanske uppgraderas, och umgås över generationsgränser, säger Viktor Mandel, vd, Sveafastigheter.

Kvarteret Upp! har få upprepningar då husen varierar i storlek, material, struktur och färg. Mellan husen kommer en grönskande innergård uppenbaras med bland annat ängsblommor som lockar en bredd av insekter för att öka den biologiska mångfalden. Längs väggar kommer växter klättra upp och taken kläs med sedum och solceller. En oas som fungerar som en förlängning av det egna hemmet, där det blir lätt att röra sig och den uppenbara platsen för grannar att umgås.

Projektchef är Caroline Hansols.

– Jag ser fram emot att projektleda Upp!. Ett varierat kvarter med uppgraderade klimatsatsningar som ligger i linje med Sveafastigheters plan att vara klimatneutral i hela verksamheten senast 2030, säger Caroline Hansols, Projektchef, Sveafastigheter. 

Upp! ligger i nära anslutning till grönska, service och gång och cykelstråk som skapar förutsättningar för de boende att få upp pulsen och leva hållbart. Cykelpool kommer finnas för de boende. Beräknad byggstart är 2024. Arkitekt för Upp! Är Kirsh & Dereka Arkitekter.

Upp! i siffror 

Cirka 16 000 kvm ljus BTA 

Cirka 10 900 kvm BOA 

Cirka 1 070 kvm LOA, varav cirka 800 kvm förskola  

Cirka 175-200 lägenheter  

139 parkeringsplatser