Nyheter

Swerock och Peab Asfalt fokuserar på hållbarhet på Entreprenad Live

Den 15-17 september kommer Swerock och Peab Asfalt tillsammans att ställa ut på fackmässan Entreprenad Live på Ring Knutstorp i Skåne. Besökarna kommer att få se maskiner och fordon och lära sig mer om arbetet för ett bättre klimat.

Peab Asfalt och Swerock kommer att bygga upp ett gemensamt 500 kvadratmeter stort område på mässan. Där ställer Swerock och Peab Asfalt upp flera av de maskiner och fordon som vi använder i den dagliga verksamheten. Det kommer att delas ut mängder av goodiebags och arrangeras tävlingar med vinnare varje dag.

– I en av tävlingarna kommer du att få testa på att köra en elektrisk grävmaskin. Det blir en tävling i precision, säger Paul Wennberg, projektchef på Swerock.

På mässan kommer Swerock och Peab Asfalt visa upp en del av sitt hållbarhetsarbete, där företagens mål är att bygga ett samhälle präglat av omtanke om människa och miljö. Bolagen har bland annat gjort stora investeringar i eldrivna betongbilar, betongpumpar och lastbilar. Med produkterna ECO-Betong, ECO-Ballast och ECO-Asfalt minskas utsläppen av koldioxid kraftigt.

– All vår verksamhet de senaste åren har präglats av ett hållbarhetstänk och marknaden efterfrågar alternativ. Betong har inte stått så högt upp på miljöagendan tidigare, men nu har vi ersatt bindemedlet i betong med Merit, en biprodukt inom svensk stålindustri, och kan därmed sänka betongens koldioxidutsläpp med upp till 50 procent, säger Viktor Sundberg, avdelningschef på Swerock.

– År 2015 började vi att konvertera våra asfaltverk och i dag är samtliga fasta anläggningar konverterade från fossil drift till förnybara biobränslen. Förutom att vi vill bidra till att minska den fossila bränsleanvändningen i världen så ställer många beställare krav på hur stort klimatavtryck ett asfaltsarbete får lämna efter sig, säger Pär Nilsson, avdelningschef på Peab Asfalt.