Nyheter

Väsbyhem skapar nya möjligheter för att nå uppsatta energimål tillsammans med Kiona

Kiona och det allmännyttiga bostadsbolaget AB Väsbyhem meddelar nu att man tillsammans slutit avtal om att koppla upp 1 950 lägenheter av Väsbyhems bestånd till Kionas energioptimeringstjänst Edge. Syftet är att tillsammans arbeta med Väsbyhems utmaning att nå uppsatta klimat- och energimål. Detta ligger i linje med Sveriges Allmännyttas Klimatinitiativet om -30% fram till år 2030.

Affären som föregåtts av en pilot möjliggörs genom det nya HBV-avtalet som tecknades strax innan sommaren. Avtalet möjliggör för medlemsbolag inom Sveriges allmännytta att enkelt handla upp kostnadseffektiva tjänster kopplat till energioptimering med AI och prognosstyrning för att accelerera sitt arbete med energioptimering och smart styrning. I samband med installation och driftsättning integreras befintlig inomhusmätning från mätföretaget Elvaco till Kionas plattform, vilket stämmer med Kionas vision om att samverka och integrera med andra 3:e-parts produkter på marknaden.

– Under mina drygt 30 år på Väsbyhem har vi gjort många traditionella energiåtgärder i vårt bestånd och har kommit en bra bit på vägen mot att nå våra energimål. Vi har saknat ett par pusselbitar kring smart styrning och optimering. Med det nya HBV-avtalet på plats kan vi äntligen ta ytterligare kliv i vårt energi- och miljöarbete och även ta ansvar för att använda energi på ett hållbart under den pågående energikrisen. Med det sagt känns det både spännande och viktigt att utöka samarbetet med Kiona, säger Magnus Byberg, Fastighetsingenjör på Väsbyhem.

– Med tanke på den nuvarande energisituationen som gör den kommande vintern till en utmaning inte minst för fastighetsägare känns det inspirerande att utöka vårt samarbete med Väsbyhem. Vi använder vår plattform för att koppla upp, få kontroll och optimera en större del av beståndet i Upplands Väsby med vår AI-tjänst Edge, säger Martin Eksberg, Head of Business på Kiona Sverige.

– Under den relativt korta tid som gått sedan HBV-avtalet trädde i kraft har redan en mängd allmännyttiga bostadsbolag valt att utnyttja möjligheten till att implementera smart styrning och energioptimering med AI i sina bestånd med hjälp av Kiona. Förutom nämnda Väsbyhem, så har bostadsbolag som till exempel Göteborgs Stads Bostadsbolag, Växjöbostäder, Tibrobyggen, Sigtunahem, Finnsvedsbostäder, Osbybostäder alla redan implementerat funktionaliteten genom HBV-avtalet, säger Mårten Kempe, Inköpsstrateg på HBV.