Nyheter

SGBC lanserar två nya manualer under World Green Building Week 2022

Sweden Green Building Council (SGBC) lanserar två nya manualer i samband med World Green Building Week 2022: GreenBuilding 8.0 och NollCO2 1.1. World Green Building Week går av stapeln 12-16 september och årets fokus är att lyfta hur vår byggda miljö kan bidra till lösningen på klimatkrisen.

Klimatkrisen är redan ytterst påtaglig i stora delar av världen i form av extremt höga temperaturer, torka, bränder och översvämningar. Globalt står den byggda miljön för nära 40 procent av de energirelaterade koldioxidutsläppen och 50 procent av de material vi utvinner. Behovet av klimatneutrala och långsiktigt hållbara byggnader går inte att underskatta. Som ett led i att ytterligare förbättra och förenkla arbetet med miljöcertifieringar har SGBC utvecklat och uppdaterat manualerna för GreenBuilding och NollCO2.

Ny manualgeneration: GreenBuilding 8.0

GreenBuilding är ett verktyg som visar byggnadens miljö- och klimatnytta genom låg energianvändning och tanken är att systemet ska vara så enkelt och kostnadseffektivt som möjligt för användaren. Manualen GreenBuilding 8.0 för både Nybyggnad och Befintlig byggnad släpps den 15 september och uppdateringarna innebär bland annat att certifieringssystemet bättre harmoniserar med energikraven i Boverkets byggregler.

– Syftet med uppdateringen av GreenBuilding är bland annat att förtydliga innehållet samt att anpassa den efter EU-taxonomin. Nya verktyg för beräkning av energiprestanda har tagits fram och även stödtexter för att underlätta för projektens energiansvarige vid ansökan av certifiering, säger Evelina Enochsson, verksamhetsområdeschef för NollCO2 och GreenBuilding.

Den 13 september hålls ett webbinarium med förhandsvisning av manualen samt genomgång av utvecklingsarbetet och de viktigaste ändringarna.

Ny manualversion: NollCO2 1.1

Den uppdaterade manualen för NollCO2 heter NollCO2 1.1. och släpps även den under World Green Building Week 2022. Nyheter i manualen är bland annat att fler verksamhetstyper nu är tillgängliga för certifiering, totalt 16 stycken. Exempel på nya verksamheter är laboratorium och småhus. Även beräkningsverktygen har uppdaterats med integrerad och datumstämplad klimatdata från Boverkets klimatdatabas, Finska naturvårdsverkets klimatdatabas co2data.fi samt tyska Ökobau.dat. Detta innebär att projektgruppen nu kan välja produkter från respektive klimatdatabas och att klimatdata fylls i automatiskt.

– Om Sverige ska ha en chans att uppfylla klimatmålen krävs att omställningen accelererar och här är samhällsbyggnadssektorn central. Samtidigt väntas höga elpriser i vinter och en eventuell elbrist i Europa – en situation som lägger än mer fokus på resurseffektivt och klimatneutralt byggande. Våra nya manualer underlättar det praktiska arbetet med energieffektiviseringen, säger Lotta Werner-Flyborg, vd Sweden Green Building Council.

World Green Building Week arrangeras årligen av World Green Building Council (WorldGBC) och involverar samtliga 70 Green Building Councils globalt. Syftet är att främja hållbart byggande och hållbara boendemiljöer. Årets tema är #BuildingforEveryone och uppmanar den globala byggindustrin att öka takten på hållbara lösningar, låga CO2 -utsläpp och motståndskraftig byggnation. Allt för att bidra till FNs hållbarhetsmål.