Nyheter

Huset som kombinerar klimatvänligt modernt med det traditionella Dalarna

I en värld av klimathot, höga energipriser och en längtan efter trygghet ligger detta unika husbygge helt rätt i tiden. Nu bjuds allmänhet och företag in till huset i Mora för att ta del av ett byggprojekt som inte liknar något annat.

Förutom kraftigt minskad energiåtgång är innovativ återvinning och användandet av naturnära material höjdpunkter i projektet.

– Grundidén till huset är att frigöra tid. Det är tid som frigörs genom lägre kostnader men också genom minskat underhåll. Allt för att öka vår egen livskvalitet, säger Carl-Fredrik Johansson, byggherre.

Carl-Fredrik Johansson vill skapa en trygg framtid för sig och sin familj. Men hur skapa trygghet i en tid med skenande elpriser, virkespriser, räntor och klimathot? Byggprojektet är ett försök att besvara den frågan. I projektet har även det estetiska varit viktigt, och det moderna skandinaviska har fått möta det traditionella Dalarna.

Så här skriver Tommy Ek, Biträdande förvaltningschef/stadsarkitekt på Mora kommun om huset:

“Det finns associationer till ekonomibyggnader och äldre bebyggelse men även modern design, vilket kommer till uttryck i en del fönster. Byggnaden har i sig ett eget och särpräglat uttryck.”

Regnvattenuppsamling, återvunnet avloppsvatten, packad halm i väggarna, trägrund istället för betong, träfiberisolering i taket och pressade matförpackningar istället för gipsskivor. Låter det spännande? Det är bara några exempel på innovativt tänkande i detta projekt.