Nyheter

Ny rapport: Grön omställning skulle kunna ge 400 000 svenska jobb

De nordiska länderna har unika förutsättningar att bli världsledande inom grön omställning. Med offensiva satsningar skulle Sverige kunna skapa 400 000 gröna arbetstillfällen och öka BNP med 520 miljarder kronor, visar en ny rapport från McKinsey.

McKinsey har kartlagt elva gröna nyckelindustrier som år 2030 tillsammans beräknas vara värda upp till 12 biljoner euro. Genom att ta en ledande roll inom den gröna omställningen bedöms Sverige ha möjlighet att skapa runt 400 000 jobb och öka BNP med 520 miljarder kronor. Sett till hela Norden skulle drygt en miljon arbetstillfällen kunna skapas.

De nordiska länderna har särskilt goda förutsättningar att bli ledande inom sex av de elva nyckelindustrierna: koldioixidhantering, vätehantering, kraft- och energilagring, byggnader, transport, konsumentprodukter och avfallshantering. Sverige har redan flera företag som utmärker sig inom dessa områden, exempelvis batteritillverkaren Northvolt och ståltillverkaren H2 Green Steel.

Offensiva satsningar krävs för att lyckas

Trots de lovande möjligheterna behöver de nordiska länderna genomföra offensiva satsningar för att inte halka efter konkurrerande marknader, såsom Italien, Tyskland och Frankrike.

McKinsey föreslår tre mål för att Norden ska lyckas bli ledande inom grön omställning:

Utveckla 4–5 världsledande industrikluster kopplade till omställningen till nettonollutsläpp, inklusive koldioxidhantering, vätehantering och grön transport

Skala upp minst 125 av dagens lovande startup-företag till globala ”unicorns” (25–35 per land, eller fem till sex per industrikluster i vart och ett av länderna)

Påskynda den gröna omställningen hos etablerade företag, så att de kan bli ledande inom lansering av hållbar teknik på globala marknader.

– Det är främst två saker som krävs för att vi ska lyckas skapa ett ”Sustainability Valley” i Norden. För det första måste etablerade företag våga satsa mer på grön tillväxt, likt hur Volvo skapade Polestar. För det andra behöver det privata och det offentliga satsa på – och underlätta för – startup-företagen, så att de snabbare kan skala upp sin innovation och växa, säger Tomas Nauclér