Nyheter

Peab har startat bygget av 116 miljömärkta bostäder i Nyköping

Peab Bostad har startat bygget av 116 nya miljömärkta bostäder i Nyköping. Huset blir sex våningar och byggs vid Periodgången och Nyköpingsån. Det ingår i utvecklingen av området Perioden där projektet som fått namnet Spinnerskan utgör en av fyra etapper.

Huset är ett konceptprojekt, Peabs Närbo-koncept, med ett starkt fokus på klimateffektiva insatser, bland annat utgör huset ett lågenergihus med bergvärme, som tillsammans med andra energiåtgärder innebär att det kan miljömärkas med Miljöbyggnad Silver.

Området har många natursköna platser med både Nyköpingsåns forsande vatten och naturreservatet Hållet i närheten. Det finns ingen naturlig genomfartstrafik vilket skänker platsen ett ovanligt lugn för att vara en så central plats. Platsen präglas stark av sin historiska förankring med gamla vackra trähus och den vackra industribyggnaden som tidigare utgjorde spinneriet Periodens fabriksbyggnad, som fått nytt liv i form av Peab Bostads bostadsprojekt Brf Spinnerskan 2.

Tidigare etapper som Peab Bostad har utvecklat i området är ombyggnaden av fabriksbyggnaden, Brf Spinnerskan 2, som stod klart 2017. Brf Å-promenaden som utgjorde etapp två i projektet står klart i december 2022 och Brf Å-kanten, har planerad start under hösten 2022 och står klart under 2024.

Peab har sålt fastigheten Spinnerskan till Resinova Bostads AB som tillträder fastigheten efter färdigställandet.