Nyheter

Byggstart: Sveriges första och Nordens största storskaliga solpark i sitt slag

Just nu pågår bygget av Solvallen i Vässlingby – Sveriges första, och troligen Nordens största storskaliga solpark i sitt slag. På en åker utanför Fellingsbro i Lindesbergs kommun bygger kommunägda Linde energi en solpark med agrivoltaisk teknik, där vertikala, dubbelsidiga solpaneler möjliggör fortsatt brukande av jordbruksmarken. Mälardalens universitet har dessutom fått stöd från KK-stiftelsen för ett flerårigt forskningsprojekt i Solvallen, tillsammans med Linde Energi och Solkompaniet.

På en åker i Vässlingby, utanför Fellingsbro, bygger kommunägda Linde energi bolagets andra solpark. Denna gång med agrivoltaisk teknik. Ett agrivoltaiskt system är kombinationen av jordbruksverksamhet och elproduktion. I Solvallen i Vässlingby innebär det att solelproduktion via vertikala, dubbelsidiga solpaneler kombineras med odling av vall.

– Det här projektet bidrar till att lösa nationella målkonflikter, nämligen mellan markanvändning för elproduktion och jordbruk. Här kombineras i stället dessa intressen på ett effektivt sätt, framhåller Peter Ström, chef Elproduktion på Linde energi.

År 2021 byggdes en mindre agrivoltaisk testanläggning vid Kärrbo Prästgård utanför Västerås, med samma teknik som i Vässlingby. Forskningsprojektet leds av Mälardalens Universitet, med Statens Lantbruksuniversitet och Solkompaniet som partners, och är finansierat via Energimyndigheten.

Nu har Mälardalens universitet tillsammans med Linde Energi och Solkompaniet beviljats stöd av KK-stiftelsen för ett flerårigt forskningsprojekt knutet till Solvallen i Vässlingby. Syftet är att studera produktionen av solel, grödans avkastning och ekonomi. Även Sparbanksstiftelsen Bergslagen är med och stöttar projektet.

– Kombinationen av odling och elproduktion har potential att ge en effektivare och lönsammare markanvändning, som kan öppna en mångmiljardmarknad för solkraft om konceptet blir framgångsrikt, menar Bengt Stridh, universitetslektor vid Mälardalens universitet.

Totalentreprenör för själva bygget av Solvallen i Vässlingby är Solkompaniet.

– Det känns fantastiskt kul att, tack vare Linde energi, äntligen få möjlighet att bygga en agrivoltaisk anläggning. Jag är stolt och glad över att få leda projektet, som med stor förhoppning kommer att få många ringar på vattnet, hälsar Karin Ekh, projektledare på Solkompaniet.

Solvallen i Vässlingby kommer att producera sina första hållbara kilowattimmar solel under hösten/vintern 2022.

Fakta om Solvallen i Vässlingby

Solvallen i Vässlingby byggs på en åker norr om Fellingsbro, invid väg 249. Solvallen är till ytan drygt en hektar. De drygt 1 300 solpanelerna beräknas kunna producera cirka 650 000 kilowattimmar per år. Det räcker för att förse 130 typhushåll med hushållsel varje år. (Hushåll i egnahem utan elvärme med förbrukning om 5 000 kWh per år, källa: SCB).

Maximal eleffekt: drygt 600 kW
Bedömd årlig elproduktion: 650 MWh (=650 000 kWh)
Markyta: drygt 1 hektar

PÅ bilden: Peter Ström, Chef Elproduktion på Linde energi