Nyheter

Scania fasar ut fossilt från leverantörskedjan till 2030

Scania meddelar långtgående åtgärder för att fasa ut fossilt från företagets leverantörskedja till 2030. Tillsammans med sina leverantörer har Scania satt en ambitiös branschledande strategi för att ta bort de största källorna till koldioxidutsläpp från de vanligast förekommande produktionsmaterialen samt batterier.

– Än en gång leder Scania vägen med kraftfulla åtgärder för klimatet, säger Andreas Follér, Head of Sustainability, Scania och fortsätter:

– Vi var först i vår bransch att anamma vetenskapligt baserade utsläppsmål och vi visar återigen att vi menar allvar genom att ta bort fossila bränslen från vår leverantörskedja.

Genom livscykelanalyser har Scania identifierat fyra ”hotspots” när det gäller utsläpp: batterier, stål, aluminium och gjutjärn. Tillsammans står dessa för ungefär 80% av koldioxidutsläppen som kommer från produktionsmaterial.*

I till exempel elektriska lastbilar, kan batterier stå för hälften av utsläppen medan det i förbränningsmotorer är stål som utgör det största koldioxidavtrycket. Dessa fyra hotsports är därför i fokus när fossila bränslen fasas ut ur Scanias leverantörskedja.

Målet för 2030 är 100% gröna batterier, 100% grönt stål, 100% grön aluminium och 100% grönt gjutjärn vid produktion. Scanias definition av ”grön” kräver ett borttag av de huvudsakliga källorna till utsläpp genom att använda ny teknik, grön elektricitet och /eller återanvänt material. I batterier är exempelvis tillgång till grön energi i produktionen avgörande. I produktionen av stål är nyckeln att byta ut kol mot grön vätgas.

– Scania har ambitiösa mål för att fasa ut fossilt inom alla områden, inklusive vår leverantörskedja, säger John van Rossum, Head of Purchasing, Scania. Det gläder oss att flera av våra nuvarande och framtida leverantörer är i framkant när det gäller att fasa ut sina fossilt och kommer att samarbeta med oss för att nå målen.

* Strategin och målen för att fasa ut fossilt i leverantörskedjan omfattar till en början Scanias produktion i Europa, men kommer successivt att utökas till produktionen i Kina och Latinamerika.